Инж. Николай Николов, РДГ: Над 1250 хектара горски масиви са унищожени от корояд на територията на Великотърновска и Габровска области от началото на годината

Дърва, сеч

По традиция, с настъпването на есенния сезон, незаконната сеч и набезите в общинските и частни гори зачестяват. Тенденцията е актуална за цялата страна и Великотърновска област не е изключена от нея. По тази причина горските инспектори в региона вече стартираха масирани проверки, заедно с регулярните такива, които извършват. Какво показват резултатите, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с директора на Регионалната дирекция по горите инж. Николай Николов.

 

Фокус: Инж. Николов, зачестиха ли набезите в горските масиви на територията на Великотърновска и Габровска области, за които отговаря ръководената от вас Дирекция, с настъпване на есента?  Извършват ли се проверки и колко са нарушенията от началото на септември?

Инж. Николай Николов: Традиционно, с настъпването на есенния сезон, се увеличават набезите за кражба на дървесина в горите, които се намират в близост до населените места. И през тази година, както и в предходните, най-много нарушения се констатират в общините Павликени и Полски Тръмбеш, където има концентрация на ромско население. Там са и най-честите проверки. Само за месец септември имаме регистрирани над 60 нарушения, като по-голямата част от тях са свързани именно с такива набези.

Фокус: 60 нарушения общо за Великотърновска и Габровска области?

Инж. Николай Николов: Да, точно така и за двете.

Фокус: Повече ли са те, в сравнение с предходните месеци?

Инж. Николай Николов: В сравнение с изтеклата част от годината не мога да кажа, че има някакво драстично увеличение. Обикновено най-много нарушения се констатират през зимния и есенния период. Имам в предвид точно такъв вид нарушения, при които се касае за кражба на дървесина от горските територия. Иначе, традиционно, останалите, които констатираме, са за транспорт на дървесина с моторни превозни средства, които нямат задължителната джипиес система. Често имам и случи на сеч на немаркирани дървета, навлизане в съседни непредвидени за сеч насаждения. Това са най-честите нарушения, които се констатират на територията на Дирекцията.

Фокус: Навлизането в необозначено за сеч пространство и самата сеч в него по различен начин ли се наказват, в сравнение с кражбите, например?

Инж. Николай Николов: Да. Всички нарушения са регламентирани в Наказателния кодекс и постоянно се образуват досъдебни производства. Едва след приключването им, по решение на наблюдаващия прокурор, се извършва завеждане на дело или издаване на наказателно постановление по случая.

Фокус: Колко такива са издадени от началото на годината?

Инж. Николай Николов: Имаме издадени над 10 присъди, като в повечето случаи те са свързани със съдебни глоби.

Може ли да припомним отново размерът им?

Инж. Николай Николов:  В зависимост от нарушенията глобите варират от 50 до 5 000 лева. Размерът се определя, пак подчертавам, от характера на самото деяние.

Фокус: Споменахме, че за набезите на незаконна сеч има конкретни региони, където концентрацията им е по-висока, има ли такива райони и за другите нарушения?

Инж. Николай Николов: Конкретни райони на концентрация няма. Нарушения констатираме навсякъде – и в Габровска, и в Търновска област. Специално за мащаба им, бих казал, че в последно време  по-големите са в Габровска област. Преди една седмица, в землището на село Гъбене, беше констатирано нарушение за сеч на 154 немаркирани дървета. Те са от имоти, за които няма издадено позволително за сеч. На място са заловени извършителите на сечта, образувано е досъдебно производство и по него усилено се работи.

Фокус: Проверките по инициатива на Дирекцията ли се извършват, или по сигнали на граждани?

Инж. Николай Николов: Нашите горски инспектори имат определени графици и работят по тях. Ние постоянно извършваме  наблюдение и обходи на терени и при тях констатираме нарушения. Освен това получаваме сигнали от граждани, както и от тел. 112, по които също действаме. Така, че няма статистика за това колко са нарушенията, констатирани при ежедневните ни дежурства и колко са по сигнали.

Фокус: Тъй като вече се намираме в разгара на есента, може ли да обобщим, дали през летните месеци е имало мащабни пожари, които да унищожили големи горски масиви?

Инж. Николай Николов:  За радост, на територията на Дирекцията има констатирани 10-ина пожара, от началото на годината. Хубавото е, че от нито един от тях няма големи щети. Те са преминали низово през територията на горите, без да засегнат сериозни масиви .

Фокус: Има ли други сериозни проблеми, с които се борите? В един от предходните ни разговори Вие споменахте, че има набези от корояд в горите от региона.

Инж. Николай Николов:  Да, за съжаление най-големият ни проблем, а и не само на Регионалната дирекция във Велико Търново, а и за цялата страна, е именно короядът. Сериозни набези има и в Рила, Пирин, Родопите. Той напада боровите масиви – бял и черен бор. Пораженията са сериозни. На територията на Дирекция постоянно се извършва наблюдение и обследване на площите, засадени с бял и черен бор. От началото на годината имаме инвентаризирани близо 1250 хектара, за които са предвидени съответните санитарни сечи.Често, на места, поради масово нападение, се налагат голи санитарни сечи, с последващо изкуствено или естествено възобновяване. Проблемът е голям, няма как да бъде преодолян с „един замах“ и за кратко време и смятам, че той ще е актуален и през следващата година.

Фокус: Освен сечта, има ли нещо, което предприемате при установяване на подобни проблеми?

Инж. Николай Николов:  На този етап не е възможно да се води някаква биологична или химична борба. По принцип химичната борба не е удачна, тъй като препаратите, които могат да се използват при нея, не са разрешени. Биологична борба за сега не е открита. Проблемът не е само в България, а и за целия Балкански полуостров.

Луиза ТРАНЧЕВА