Инж. Николай Славов, „Статистически изследвания“ – Смолян: Денят на българската статистика е признание за приноса на статистическата наука

Началникът на отдел „Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“ – Пловдив за професионалният празник на Българската статистика и дейността на отдела в Смолян, в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.  

 

„Фокус“: Инж. Славов, Националният статистически институт отбелязва днес професионалният си празник – Денят на Българската статистика. От къде идва началото на празника?

Инж. Николай Славов: На тази дата през 1880 година е създадено Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите, с което се поставя началото на статистическата институция в България. Потребността от статистически данни е доказана от вековната история. Резултатите от статистическите изследвания се представят в публикации, които съдържат статистически таблици и редове. Зад тази информация остава скрит трудът на стотици ангажирани с методологията на изследванията, със събирането, обработката и разпространението на статистическата информация. Денят на българската статистика е признание за приноса на статистическата наука. Усилията на Националният статистически институт са насочени към популяризиране важността на статистиката за широката научна общественост, бизнеса и потребителите на официално статистическа информация, медиите, преподавателите, студентите и на обществеността.

„Фокус“: Колко души работят в отдел „Статистически изследвания“ – Смолян и с какво е свързана тяхната дейност?

Инж. Николай Славов: Отдел „Статистически изследвания“ – Смолян функционира като такъв от октомври 2015 г. към Териториално статистическо бюро „Юг“ – Пловдив. В отделът работят 16 души, като част от тях са заети със събиране на информация от фирмите, а другата част със събиране на информация от гражданите.

„Фокус“: Какви са последните статистически данни, с които разполагате и може да предоставите на широката общественост?

Инж. Николай Славов: По последни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на декември 2017 г. и достигат 31.3 хил., като обществения сектор има увеличение на наетите  с 1,3%, а в частния сектор – намаление с 2.6%. Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2018 г. е 789 лв., за февруари – 778 лв. и за март – 822 лева. През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.3% и достига 796 лв. при 1 077 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 903 лв., а за частния – 763 лева. В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2018 г., област Смолян е на 21-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 456 лв., София – 1 074 лв. и  Стара Загора – 1 052 лв.

Нели ГЕРГЬОВСКА