Инж. Павлин Костов: В ТЕЦ – Сливен няма нарушения на законодателството и екологичните норми, не се горят отпадъци от чужбина

В ТЕЦ – Сливен няма нарушения на законодателството и екологичните норми. Това са резултатите от съвместната проверка на ДАНС и РИОСВ – Стара Загора и Икономическа полиция, съобщи изпълнителният директор на сливенската топлоцентрала инж. Павлин Костов, предаде репортер на Радио „Фокус“- Сливен. Това е поредната проверка на компетентните институции в дружеството, поясни той. Само през  2019 година в топлоцентралата са били извършени над 15 проверки, при нито една не са констатирани нарушения.

Ръководството на топлоцентралата излезе с обръщение, в което опровергава твърденията, че в пещите на ТЕЦ – Сливен се изгарят отпадъци, замърсяващи околната среда. Топлоцентралата използва много малко количество модифицирано гориво – RDF около 3-4% от общото количество. В пещите се изгарят предимно слама,  слънчогледови и оризови шлюпки. Самият RDF e сепариран и обеззаразен отпадък от депото в Хаджи Димитрово, където се събира сметта на пет общини от региона, включително и Сливен. Инж. Костов бе категоричен, че ТЕЦ – Сливен не внася гориво за инсталацията от чужбина и не смесва използваното с въглищен прах. За безопасното изгаряне на RDF ТЕЦ – Сливен е известирала през 2015 година над 2 000 000 лв в специална инсталация, която отговаря на всички европейски изисквания. При изгаряне на модифицираното гориво не се отделят диоксини и полихлорирани бифенили, увери инж. Павлин Костов. Тези опасни замърсители са отпадъчен продукт на  горене при ниски температури, а сливенската инсталация работи при температури от 900 до 1100 градуса. „Биогоривото е беземисионно гориво“, поясни председателят на борда на директорите на ТЕЦ – Сливен инж. Ангел Ангелов. По думите му, при изгаряне на въглища в атмосферата се отделят около 16 000 мг серен диоксит, а при биогоривата – една 700 мг. Освен това топлоцентралата има и инсталация за тройно пречистване на газовете, отделяни при горенето,  допълни Ангелов.

Пепелта, която остава след изгарянаето на биогоривата е много малка, около 150 кг, при изгаряне на 20 000 т биогориво. За нейната преработка ТЕЦ- Сливен има сключен договор с лицензирана фирма, допълни инж. Костов.  Той поясни, че  топлоцентралата не използва вода от язовир „Асеновец“, така че не застрашава водоснабдяването на община Сливен. ТЕЦ-ът използва само техническа вода от водоснабдителен канал на „Напоителни системи “ – Сливен, който се захранва от река Тунджа.

За да успокоят обществеността, този петък, 24 декември, от 10.00 часа, Топлофикация – Сливен обявява Ден на отворените врати. Да се запознаят с работата на топлоцентралата са поканени граждани, експерти от Община Сливен, екологични организации и всички заинтересовани.

Людмила ЙОРГОВА