Инж. Розалия Личева, РУО: Продължава приемът по Националната програма „Мотивирани учители“

31 октомври е крайният срок за кандидатстване по Националната програма „Мотивирани учители“. Свободни места има за преподаватели по математика, физика и астрономия, и чужди езици. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново инж. Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието. Повече за самата програма, нейните цели и изпълнението им, прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Личева, нека на първо място да представим програмата „Мотивирани учители“ на нашите читатели?

Инж. Розалия Личева: Национална програма „Мотивирани учители“ е една от много важните и актуални национални програми, която има за цел да компенсира недостига на мотивирани учители в някои области на страната, където се усеща недостиг на специалисти по определени учебни предмети. Друга основна цел е придобиването на допълнителна квалификация „учител“ по основните специалности, за които се усеща най-голяма липса в училищата и за осигуряване на допълнителни възможности на мотивирани специалисти да се включат в училища с ниски резултати, където да подпомогнат школото. В националната програма има няколко етапа. В рамките на първия, през месец юни, Регионалното управление на образованието  подаде информация за осем учители, които се включиха и вече имат сключени договори за обучение. В тази първа част имаме трима учители по английски език, които ще се обучават, един по религия, по информационни технологии – двама и по математика – отново двама. В процеса на подбор Министерство на образованието удължи срока за кандидатстване и ние от Регионалното управление по образованието предоставихме тази информация в нашия интернет сайт. В частта кадрово осигуряване на училища с идентифицирани проблеми с мотивирани, опитни педагогически специалисти по природни науки, физика и математика, документите се подаваха в Министерството, както и за придобиване на професионална квалификация „учител“.  В модула за кандидатстване за обучение на учители с допълнителна квалификация „учител“ по математика; физика; информатика; биология и здравно образование срокът изтича на 31 октомври.  Тук условията за кандидатстване са от една страна училището да има недостиг от посочените специалисти както през тази година, така и за следващата; да има учител, който желае да се обучи и да работи в училището, и който изпълнява в допълнение на своята задължителна норма и преподавателска заетост като преподава и посочените учебни предмети.

Фокус: Има ли подадени заявки?

Инж. Розалия Личева: Към днешна дата имаме подадена заявка от десет училища, като четири от тях са посочили, че имат ниски образователни резултати, а три – че имат липса на специалисти по математика.  Тази информация ние сме я подали в Министерството на образование, за да можем да посочим, че в десет училища се нуждаем от такива специалисти. Сега изчакваме да приключи срока, за да могат да бъдат подадени и заявленията за обучение на учителите, които желаят тази допълнителна квалификация. Те се провеждат във висшите училища. Курсът ще е едногодишен и в задочна форма, но това до голяма степен ще доведе правоспособни учители в училищата, където до сега са усещали недостиг на такива специалисти, за да бъдат проведени нормалните часове с  учениците.

Фокус: Вие споменахте, че Националната програма има за цел да мотивира учителите, защото има недостиг на специалисти. Нека да кажем от какви точно кадри има нужда в нашата област?

Инж. Розалия Личева: По тези заявки мога да кажа, че основно се усеща недостиг на специалисти по математика в малки населени места. Имаме и три заявени места за учители по чужд език – по английски, имаме двама заявени специалисти по физика и астрономия.

Фокус: Тъй като сме в навечерието на един от най-хубавите български празници, а именно Денят на народните будители, не мога да не попитам дали подготвяте нещо за 1-ви ноември?

Инж. Розалия Личева: На първо място искам да използвам възможността да честитя в аванс на всички специалисти, които работят в българска образователна система, защото именно това е техния празник. Както всяка година, така и през тази ние от Великотърновска област няма да пропуснем да отбележим празника по подобаващ начин. Това ще се случи с посрещане на нашите новоназначени млади учители, които са новото попълнение в образователната система. Община Велико Търново и Регионалното управление на образованието вече пета година следват политиката за подкрепа на младите и новоназначени учители. Тази година ще кажем „Добре дошли“ в професията на 96 учители в училищата и детските градини, като 1/3 от тях са само в община Велико Търново. По тази политика, която следваме не само с Търновска, но и с всички общини от областта, се стараем да компенсираме големия брой учители и педагогически специалисти, които навършвайки пенсионна възраст излизат от образователната система. За нас е важно да има приемственост и тези хора с опит и много знания за методиката и работата с деца и ученици да ги предадат на младите си колеги като ги подпомогнат. Те могат да са техни наставници или училите, които да работят заедно с младите си колеги в екип. Затова за нас решението на този проблем е много важно, защото приемствеността в професията на учителя е нещо, което трябва да съществува, за да имаме по-добри резултати в обучението на децата и младежите.

Луиза ТРАНЧЕВА