Инж. Росица Плачкова, Община Кюстендил: Започваме мащабна кампания относно разделното събиране на отпадъците

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил инж. Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожа Плачкова, знак за какво е получената награда от страна на Община Кюстендил за най – зелена община?

Росица Плачкова: Наградата е знак за това, че работим много добре. Община Кюстендил предложи следното, с което спечели вниманието. Това е една кампания, която ние ще водим в продължение на една година и с тази кампания целим и ще направим повишаване знанията на всеки един от нас затова как да управлява отпадъците, които създава. В рамките на кампанията към момента вече сме подготвили и сме подали на изпълнителя реклама на кампанията, която ще бъде отпечатана на гърба на всяко едно данъчно съобщение. Там всеки собственик ще може да се запознае с целите на програмата. Предвидили сме и организиране на 6 броя дискусии в рамките на кампанията, на които ще обсъждаме и ще повишаваме знанията на хората затова как да събират разделно. Кампанията ще има прессъобщения, които ще се публикуват в местни медии, на интернет страницата на общината, ще разпространяваме брошури, в които ще бъде описано на достъпен език как се събират отпадъците от опаковки, как се изхвърлят и всичко, което ще повиши културата на гражданите в Община Кюстендил. Във всички обществени сгради ще поставим плакат, на който също ще има изписана такава информация.

Фокус: Кампанията е доста мащабна, с кои хора ще работите?

Росица Плачкова: Тъй като не можем да работим изведнъж с цялото население, ние целенасочено ще работим с етажните собственици на всички, които до момента получиха безвъзмездна финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност и по Оперативна програма „Региони в растеж”. С хората от етажните собствености ще се работи на дискусиите, ще се обяснява как се събира разделно, каква е ползата от това, как могат да спестяват. За да осигурим работа на цялата идея сме решили и сме в процес на изработване на начин за защита на контейнерите, така че те да не могат да стават предмет на кражби. Това е една доста амбициозна програма, която сме направили и се надявам искрено на съдействие от всеки един от нас – гражданите на Община Кюстендил.

Фокус: Защо избрахте да започнете работа със собствениците на санирани жилища?

Росица Плачкова: Смятам, че това, което се постигна по Националната програма и което се постига в момента по Оперативната програма, не трябва да остава дотук. Хората виждат ползите от това да се вършат нещата така както трябва да бъдат, защото задължение на всеки един собственик е да поддържа сградата в добро състояние. В момента те получиха помощ от държавата да го направят, да изпълнят това свое задължение и смятам, че работата по това трябва да продължи и тя може да продължи по този начин. Като те са първите,които започнат да използват системата за разделно събиране и да са първите, които да повишат своята култура по отношение на отпадъците и така да се намали замърсяването. Да вървим и да бъдем европейци.

Фокус: Какви са очакванията, по какъв начин може да се спестява?

Росица Плачкова: Идеята ни е следната. Всеки един от нас, ако се загледа добре в отпадъците, които прави всеки ден, ще забележи, че голяма част от отпадъка, който прави, е отпадък от опаковка. Във всяка цена на стока с опаковка, е калкулирана цена, която всеки един от нас плаща тогава когато си купува стоката, за да изхвърли тази опаковка в контейнерите за разделно събиране, а не да я изхвърля същата тази опаковка в общите контейнери, за които плаща такса смет. Ако всеки си направи труда да извади от общия си отпадък, отпадъците от опаковки, ще забележи, че това представлява поне 50% от общия отпадък, който прави всеки ден. И тогава общият отпадък, който всеки един от нас изхвърля, ще се намали поне с 50% и това, което се изхвърля в общия контейнер, ще се намали поне на половина и няма да отива на сметище или на депо, а ще отива там, за където е предназначен. Ще отива за преработка. Всеки един от нас трябва да разбере, че това което цапа, това ще плаща. Това е европейски принцип. Ние рано или късно трябва да направим така, че да плащаме според това, което замърсяваме.

Фокус: Какво е виждането на собствениците?

Росица Плачкова: От срещата, която имахме, имаме много добро впечатление, дори неочаквано за мен, защото аз очаквам отпор. Но хората, които бяха на срещата, ми дадоха надежда, че ще имаме съдействие. Без съдействие от собствениците няма как да стане каквото и да било.

Фокус: Колко жилищни блокове ще се включат първоначално?

Росица Плачкова: Първоначално усилията ни ще бъдат насочени главно към всички, които получиха безвъзмездната помощ, това са над 60 блока.

Венцеслав ИЛЧЕВ