Инж. Румен Гаврилов, ЮЗДП: От 10 до 45 години са необходими за възстановяването на един горски масив след пожар

Инж. Румен Гаврилов, експерт в Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Какъв е броят на възникналите пожари от началото на пожароопасния сезон на територията на ЮЗДП?

Инж. Румен Гаврилов: След обявяване на пожароопасния сезон, към 11 юли, имаме 66 боря запалвания, а от началото на годината общия брой е 78 на площ 3 064 декара. В това число: „Низов пожар“ имаме 2862 декара и „Върхов пожар“ – 202 декара.

Фокус: Какви са най-честите причини, които сте констатирали като основание за възникването на пожари?

Инж. Румен Гаврилов: Най-честите причини за възникването на пожари са човешката небрежност. Това е основния фактор, който много ни притеснява предвид това, че непредпазливостта на хората и липсата на екологична култура води до сериозни поражения на горската растителност и горските масиви.

Фокус: Кои традиционно са най-опасните участъци за възникването на пожари?

Инж. Румен Гаврилов: Традиционно най-опасните участъци за възникването на пожари са иглолистните насаждения, предвид това, че са засмолени и разпространението на пожарите е с много висока скорост и бързина.

Фокус: В сравнение с миналото лято по-малък или по-голям е броя на пожарите към момента?

Инж. Румен Гаврилов: В сравнение с миналото лято, броя на пожарите тази година е малко по-голям, но засегната площ е малко по-малка, заради бързата реакция на Югозападно държавно предприятие за потушаване в ранен стадии на пожарите.

Фокус: Какви са мерките, които ЮЗДП предприема традиционно за превенция от пожари?

Инж. Румен Гаврилов: Стремим се да влезем в училищата и детските градини, за да работим с младото поколение, да им създадем някаква екологична култура и да знаят, че това което остава след нас като залесяване и като създаване на гори в региона е за тях. Те от своя страна имат ангажимента да предават наученото на идните поколения. Освен това непрекъснато правим проверки за готовността на горските стопанства за реакции при навлизането в пожароопасния сезон. Такава проверка вече бе направена в област Благоевград и имаме наблюдението, че всички горски стопанства се справят добре с мероприятията по пожарната безопасност.

Фокус: Каква е наличната техника, с която разполагате?

Инж. Румен Гаврилов: Разполагаме с 18 броя високо проходими автомобила, снабдени с инсталации за потушаването на пожари и с цистерна от 500 литра, която да се зарежда по най-бързия начин от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ или от налични, или наблизо съществуващи водоизточници.

Фокус: Какви резултати отчитате след поставянето на 9-те противопожарни кули, които се намират на територията на предприятието?

Инж. Румен Гаврилов: Резултатите са добри. Пред мен в момента се намира монитора за отчитане на работата на кулите. Те са позиционирани в горски стопанства с висок пожарен клас, казах вече – иглолистни насаждания. Работят доста добре, увеличават бързината на нашите екипи, които са подготвени със съответните облекла и с автомобили за бързо гасене, така че резултатите са сравнително добри на този етап. Непрекъснато имаме обновяване на системата за наблюдение, така нареченият „Единен оперативен център за анализ и контрол на пожарната обстановка“. Обновяваме системата. Това е новост за България и Югозападно държавно предприятие. Смятаме, че на този етап нещата са сведени до едно добро ниво.

Фокус: Всъщност от края на 2016 година, както и Вие споменахте, системата за кулите е надградена с  „Единен оперативен център за анализ и контрол на пожарната обстановка“. Кажете ни малко повече за него – с какво той помага за борбата с пожарите и как става обработката на данните? До колкото знам в този център успявате да отсеете кой сигнал за пожар е истински и кой не, какъв е пожара като мащаби и прочие.

Инж. Румен Гаврилов: Единния център функционира пълноценно от 1 януари 2017 година. Той обединява работата на 9-те кули, за които преди малко говорихме и облекчава доста нашата работа по отношение на първоначалното откриване на пожарите и бързата реакция от страна на горските стопанства и специализираните групи към тях. С помощта на единния център и автомобилите, които споменах по-рано, от 35 до 45 минути, нашите екипи са на мястото на запалването и поемат първоначалната атака на пожара.

Фокус: Какви са основните правила, които хората трябва да спазват при боравенето с огън в горски територии, а и не само?

Инж. Румен Гаврилов: Трябва да се съблюдава да не се пали открит огън на 100 метра от горските масиви, да се пали огън в гората, но само на места, които са обозначени и предвидени за тази дейност. Те са оказани с табели и обикновено се намират в близост до водоизточници. Също така не трябва да се забравя, че след като се приключи с огневата работа, пламъците трябва да се погасят с вода и да се оставят в този вид.

Фокус: Как стои въпроса с паленето на стърнища, които често стават причини за възникването на големи пожари, които много пъти обхващат и горските територии?

Инж. Румен Гаврилов: Не само със стърнищата има проблеми, но и като цяло с почистването на земеделските територии – пасища, стърнища и други селскостопански площи. Това е сериозен проблем, който стои пред Югозападно държавно предприятие и борбата с него е доста трудна, предвид различните видове собственост – общинска или частна, всичко това пък преминава много лесно в горските масиви, а знаете, че огъня не подбира вида собственост и ако не бъде овладян на време, оставя изключително тежки последици за екологията на държавата.

Фокус: Какъв е човешкия ресурс, с който разполагате за борба с огнени стихии и каква е екипировката и техниката която имат екипите?

Инж. Румен Гаврилов: Екипировката е на добро ниво. По европейски програми почти всички горски стопанства са екипирани. Във всичките тези стопанства имаме специализирани групи, около 20 човека, служители и работещи, които са включени в първоначалната атака на пожара. Така, че пак казвам – стремежа ни е да съкратим времето за реакция от около 40 минути на по-малко.

Фокус: Как работите с ГД „ПБЗН“ и имате ли общ план за действие при пожари?

Инж. Румен Гаврилов: Съществува такъв план. Съгласно споразумение между Изпълнителната агенция и нашето Министерство на земеделието, храните и горите. Имаме такъв общ план, който го спазваме стриктно. Правим проверки на горските стопанства, съответно със забележки, които трябва да бъдат отстранени, а в самото пожарогасене участваме доста задружно, помагаме си, защото целта ни е ясна и обща и тя е колкото се може по-бързо да погасим пожара.

Фокус: Колко сериозни щети може да предизвика един пожар и колко време е необходимо след него за възстановяване на горските масиви например, които биват обхванати от пожари?

Инж. Румен Гаврилов: Щетите зависят от бързината на овладяване на пожара, но възстановяването на един горски масив е от порядъка на десетки години. Може да отнеме от 10 до 40 – 45 години. Това е един много дълъг период, свързан с доста сериозен разход както на човешки ресурс и техника, така и се нарушава екологичното равновесие в природата.

Фокус: Вероятно изчезват и растителни и животински видове?

Инж. Румен Гаврилов: Естествено. Ние не сме сами в горите, там освен хора, има и други видове, които разчитат на гората, така че трябва да сме внимателни и да опазваме екологичното равновесие в природата.

Фокус: За финал на нашия разговор какъв е Вашия апел към нашите слушатели?

Инж. Румен Гаврилов: В горещите летни дни да посещават гората, но да палят огън само и единствено на обособените за това места. Към пушачите апелирам да гасят цигарите си внимателно, за да не предизвикват възникването на пожари. Гората е наша и затова е наше задължение да я опазваме.

Ливия НИНОВА