Инж. Севдалин Рашев: 600 хиляди лева са вложени в ремонти и обновления по водопроводната и канализационната система на Сливен

ВиК - Сливен

Управителят на ВиК – Сливен инж. Севдалин Рашев пред Радио „Фокус“ – Сливен за ремонтите на водопроводната мрежа

 

Фокус: Инж. Рашев колко средства са вложени от ВиК – Сливен в ремонти ?

 

Инж. Севдалин Рашев:  600 хиляди лева са вложени в ремонти и обновления по водопроводната и канализационната система на Сливен миналата година. Целта на изпълнената от „ВиК“ – Сливен инвестиционна програма е намаляване на загубите, равномерно разпределение на водните количества по мрежата, подобряване на  управлението и качеството на услугата.

 

Фокус: Само в града ли се е работило?

 

Инж. Севдалин Рашев:  Извършените спешни ремонтни работи по водопроводната мрежа в Сливенска област, със смяна на помпени агрегати, хидроизолации, спирателни кранове и клапи, са на стойност 170 000 лева. Отделно от тях, средствата, вложени за обновяването на водопроводната система на територията на Сливенска област, възлизат на около 400 000 лева. В четирите общини на областта са направени технически подобрения в 36 обекта. Инвестициите са в синхрон с договора на „ВиК“ – Сливен с Асоциацията по водоснабдяване на Сливенска област.

 

Фокус: Освен в ремонти, в какво друго инвестирате?

 

Инж. Севдалин Рашев:  Закупени са 4 нови автомобила, в помощ на ремонтните дейности в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. За пречиствателната станция за отпадни води на Сливен са доставени въздухопровод и помпен агрегат. Закупени са помпени агрегати за помпените станции в цялата област, извършен е ремонт на въздушните линии към помпените станции на Сливен. В списъка на инвестициите влизат изграждане на нови и подмяна на стари водопроводи и мрежи в Скобелево, Крушаре и Гавраилово, закупени трансформатори, водомери, помпи и кранове за водопроводните мрежи в Сливен, Кермен и селата Ковачите, Чинтулово, Жельо войвода. В Нова Загора е прокарано допълнително водоснабдяване от помпена станция „Север“, извършена е реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в общинския център и с. Съдиево, подменен е 500 метра външен водопровод в Пет могили. Ремонтиран  е въздухопровод на пречиствателната станция за отпадни води на Нова Загора, подменени са арматури и поплаваци на устройствата за регулиране нивото на водоемите на централната система Червенаково. В Котел е извършена е рехабилитация на карстовите извори. По проект на общината, финансиран от МРРБ, е започнало строителството на пречиствателна станция за питейни води на Котел.