Инж. Симеон Ефремов, ДГС „Първомай“: От началото на летния сезон оперативната обстановка е нормална, нямаме регистрирани пожари

Инж. Симеон Ефремов, директор на Държавно горско стопанство – Първомай, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Каква е оперативната обстановка в района на ДГС „Първомай“ от началото на летния сезон – колко са регистрираните пожари и нанесените щети от тях?

Инж. Симеон Ефремов: От началото на летния сезон оперативната обстановка е нормална като изключим пролетните месеци и най-вече месец март, когато имахме най-много пожари. Лятото се очертава дъждовно, влажно и засега е спокойно и нямаме проблеми. По-скоро пролетта бе доста суха и затова в периода от 01 март до 02 април имаме регистрирани 8 пожара. С изключение на два от тях, всички други са предизвикани от безконтролни палежи в съседна Р Северна Македония. Нямаме значителни нанесени щети от пожарите, тъй като те бяха основно низови и в широколистни гори. Това е към момента обстановката по отношение на пожарите за 2019 г.

Фокус: Сравнено с 2018 г. – повече или по-малък е броят на възникналите пожари?

Инж. Симеон Ефремов: Сравнено с миналата година, то пожарите през 2019 са повече. За 2018 година имаме регистриран само 1 пожар, а тази година имаме 8.

Фокус: През последните седмици имаше и сериозни валежи от дъжд, но и бури. Нанесоха ли те сериозни щети по горските масиви?

Инж. Симеон Ефремов: През последните седмици не са установени сериозни щети от поройните дъждове, които имаше. Специално на територията на Държавно горско стопанство – Първомай нямаме сериозни щети по насажденията. Единствените проблеми, които ни създават поройните дъждове са свързани с пътната инфраструктура. Това се дължи на факта, че нашите пътища са основно черни, постоянно са преовлажнени, което затруднява транспорта на дървесина. Това е към момента основното нещо, което създават като проблем дъждовете. Иначе нямаме значителни щети, които да са нанесени по гората.

Фокус: Какви са най-сериозните проблеми, с които се налага да се справяте по отношение запазването и развитието на горите?

Инж. Симеон Ефремов: Като цяло нямаме сериозни проблеми, които да се свързани с опазването и стопанисването на горите. Единственото, което се опитваме е да запазим и съхраним горите, но и пътната мрежа, която е жизнено важна за нас, за да може да осъществяваме нашите лесовъдски дейности, но и с цел осигуряване на противопожарната безопасност. Това е нещото, което изисква най-много усилия и средства. По отношение охраната нямаме посегателства върху горските територии като кражби и бракониерства. Имаме регистрирани единични случаи, които са незначителни, и които се констатират и установяват на време. Така, че определено нямаме сериозни проблеми, свързани с опазването на горите.

Фокус: Има ли на територията на стопанството подходящи места за устройване на временни и постоянни пчелини?

Инж. Симеон Ефремов: Да, определено на територията на стопанството има площи, които са подходящи за устройването на пчелини. Имаме достатъчно поляни и пасища, които предполагат добра паша за пчелите за събиране на прашец и нектар. Но като цяло имаме много малко – ако не се лъжа 2 или 3 стопани, които са поставили пчели с пчелини. Все пак нека отново кажем, че при нас има много добри условия и подходящи места за поставянето на временни, но и постоянни пчелини.

Фокус: В района на стопанството се намират няколко места, които са често посещавани от туристи. В тази връзка има ли някакви по-специални мерки, които сте предприели с цел недопускането на инциденти и проблеми?

Инж. Симеон Ефремов: Във връзка с недопускането на инциденти с туристи в горските територии на стопанството се предприемат необходимите мерки, като всички видове лесовъдски мероприятия, които се провеждат се обозначават с предупредителни табели. Става дума за това – къде има сечи или друг вид дейности, които извършваме. Така, че всичко, което се извършва от наша страна е обозначено с табели, като целта е туристите да бъдат уведомени, да нямаме нещастни случаи и да няма проблеми с тяхното придвижване. Също така с цел предотвратяване на пожарите през летните сезони, всички туристи се предупреждават да не палят огньове на необозначените места за това им се предоставят и декларации, които да подписват, че са запознати с правилата. Целта е да се избегнат неконтролируеми паления на огньове във връзка с пожароопасния сезон. Това са мерките, които се предприемат с цел недопускането на инциденти с туристи през този сезон, когато посещават горите.

Ливия НИНОВА