Инж. Симеон Ефремов, ДГС „Първомай“: Рискът от пожари в горските територии се повиши със спирането на валежите, рязкото повишение на температурите и изсъхването на тревите и почвите

снимка: pixabay.com

Инж. Симеон Ефремов, директор на Държавно горско стопанство „Първомай“ – Петрич в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Каква е основната дейност на Държавно горско стопанство „Първомай“?

Инж. Симеон Ефремов: Основната ни дейност е опазване и съхраняване на горите, които се намират на територията на стопанството, както и полагане на грижи за тяхното укрепване и здравословното им състояние. Друга наша дейност е опазването на горите от незаконно посегателство. Също така полагаме грижи за дивеча и рибата на територията на ДГС „Първомай“.

Фокус: Имате ли регистрирани случаи на незаконна сеч и какви са мерките, които сте предприели в посока превенция срещу подобен вид посегателства?

Инж. Симеон Ефремов: Ако кажем, че нямаме подобни случаи, то това не би било истина. На територията на стопанството имаме регистрирани единични случаи на незаконна сеч и то на единични дървета. Тоест случаите, които сме регистрирали не са фрапиращи. Бих искал да отбележа, че най-често незаконна сеч констатираме в районите, които са близо до населени места, а на нашата територия има доста такива – над 20. С махалите броят нараства до 26. За съжаление във всяко село си има хора, които не се съобразяват с правилата и извършват нарушения. В тази връзка организираме срещи с кметовете и кметските наместници, освен това провеждаме кампании сред самото местно население, на които информираме хората, че на всеки един нуждите по отношение задоволяване с дърва, ще бъдат удовлетворени. Осигуряваме им и строителна дървесина, така че да избегнем подобни нарушения. Другото, което правим е засилване на охраната в горските територии.

Фокус: Как работите с Община Петрич и имате ли съвместни инициативи?

Инж. Симеон Ефремов: По отношение работата ни с общината, бих могъл да кажа, че работим без проблеми. На този етап нямаме никакви спънки от тяхна страна. Винаги, когато могат ни оказват пълно съдействие във всяко едно отношение. Наскоро например имахме организирана среща от страна на общината с всички кметове и кметски наместници във връзка с предстоящата кампания по снабдяването на местното население с дърва. Тогава се разбрахме те да ми подготвят списъци по места с местното население. Също така когато имаме нужда от съгласуване на проекти и предвижването им по общинските комисии, винаги имаме разбиране, така мога да кажа, че работим на много добро ниво.

Фокус: Какво е състоянието на горските масиви, които попадат под Вашия обхват?

Инж. Симеон Ефремов: На територията на Държавно горско стопанство „Първомай“  горите са в значително добро състояние. До момента нямаме значителни щети, нанесени от абиотични и биотични фактори, така че в общи линии състоянието на горите при нас е добро.

Фокус: В района на лесничейството се намират селата Първомай, Гега, Боровичане, Чурилово и така нататък. За тях знаем, че са често посещавани от туристите и в тази връзка предприели ли сте някакви мерки за недопускането на проблеми, създадени от тях?

Инж. Симеон Ефремов: В тази връзка често провеждаме срещи с кметовете по селата и кметските наместници, като ги уведомяваме за всички евентуални рискове за горите, особено в сегашния период, когато сме в пожароопасен сезон. Предупреждаваме за рисковете, но също така на видни места сме поставили обяви и табели да не се палят огньове.  Също така нашите служители разговарят с туристите, като им дават препоръки за безопасно поведение, освен това им се дават декларации, които те подписват за това, че са предупредени да не се палят огньове в местата, където това е забранено. С две думи – всичко, което е нужно от наша страна с цел предотвратяването на пожари  и незаконното посегателство върху горите, ние сме предприели мерки. Също така мога да кажа, че получаваме съдействие от Гранична полиция, така че сме предприели всички мерки за сигурност.

Фокус: Имате ли регистрирани пожари от началото на летния сезон и годината?

Инж. Симеон Ефремов: За радост бих могъл да се похваля с това, че от началото на 2018 година и до този момент, на територията на стопанството нямаме регистрирани пожари. Надявам се, че ще удържим така да края на сезона и годината.

Фокус: Провеждате ли залесителни или други кампании и какви?

Инж. Симеон Ефремов: Да, ежегодно стопанството извършва лесокултурни дейности, като в това число влиза залесяване, отглеждане, попълване на вече залесени култури. Е, за съжаление тези кампании не са в такива размери, каквито са били преди години, но за тази година бих могъл да кажа, че имаме 25 дка ново залесяване, попълване и отглеждане. Поддържаме минерализовани ивици и така нататък. Всичко това е свързано с нашата лесокултурна дейност, така че имаме ежегодно нови залесяване.

Фокус: А работите ли по инициативи с деца и по тяхното възпитание, свързано с отношението към горите?

Инж. Симеон Ефремов: Основно работим с деца по време на „Седмицата на гората“. Тогава правим съвместни инициативи с децата от училището в село Първомай за залесяване, а най-малките, които са от детската градина, правят изложби с картини и най-различни скулптури,  изработени от хартия и други материали. Освен това те изнасят и специални музикални програми в стопанството, така че и в тази връзка имаме добра традиция.

Фокус: Започна ли вече кампанията сред населението за закупуване на дърва за огрев или добив от горите на територията на ДГС „Първомай“ и какво трябва да знаем по този въпрос?

Инж. Симеон Ефремов: Да, кампанията за снабдяване с дърва за местното население започна. Имаме готовност да предоставим на местното население възможности за добив, ако искате сами да си осигурят дърва, както и да съдействаме на онези, които искат да си закупят готови дърва от склад. За съжаление на този етап много малко хора идват и искат да си вземат дърва. Най-вероятно това ще се случи към края на лятото. Обикновено най-активният период е месец септември, но и към момента вече имаме раздадени дърва.

Фокус: В края на нашия разговор, тъй като сме в пожароопасния сезон – какви са Вашите препоръки към хората, за да запазим нулевата статистика, каквато имате до този момент?

Инж. Симеон Ефремов: Първо искам да пожелая на всички хора, които посещават горите да си прекарат хубаво сред природата, но и да не забравят, че трябва да пазим гората, особено в сегашния сезон, когато температурите са високи. До момента природата ни помагаше, защото имаше валежи, но сега предполагам, че като се позасуши и тревите изсъхнат, то предпоставката за пожари няма да е никак малка. Така, че апела към всички е да не се палят огньове на неразрешени и нерегламентирани места, да не се изхвърлят незагасени фасове и когато видим някъде пожар – да сигнализираме веднага. Това е един от най-добрите начини, за да реагираме навреме. Като обобщение бих казал, че всички ние имаме грижата да пазим гората.

Ливия НИНОВА