Инж. Слави Богутев, ДГС – Асеновград: С 50% повече са дървата за огрев, които предоставяме на местното население, в сравнение с миналия отоплителен сезон

Инж. Слави Богутев, директор на Държавно горско стопанство – Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив във връзка с отоплителния сезон и възможностите на горското стопанство да предостави дърва за огрев на местното население.

Фокус: Инж. Богутев, готово ли е Държавно горско стопанство – Асеновград да посрещне нуждите на местното население във връзка с отоплителния сезон? Какво количество дърва за огрев имате възможност да предоставите тази година?
Инж. Слави Богутев: Държавното горско стопанство в Асеновград целогодишно предлага дърва за огрев на населението. Може да се каже, че още от месец януари непрекъснато предоставяме дърва за местното население – под формата на корен да се добиват, както и под формата да се закупят по цени, одобрени от нашето предприятие. При нас няма кампанийност, дървата се предоставят целогодишно. Друг е въпросът, че самото търсене сега е много по-засилено и така се създава напрежение. Няма как да се получат нещата така, че всички да получат дърва точно сега. С 50 % повече са дървата за огрев, които Държавното горско стопанство в Асеновград предоставя на местното население за отоплителния сезон тази година в сравнение с 2016-та. Към настоящия момент стопанството е предложило и съответно са закупени от местното население 6000 кубика дървесина. За миналата 2016 година имаме предложени и съответно закупени от местното население 7600 кубика дърва. През оставащите три месеца на годината ние ще надхвърлим много повече цифрата на предлаганата дървесина, която е била през 2016-та година. За този отоплителен сезон са предвидени 11 000 кубика дърва, които да бъдат предоставени за закупуване от местното население. Вече са закупени 6000 кубика, като предстои в близките дни да проведем процедура и да предложим допълнително по ценоразпис за хората още около 3000 кубика дървесина. Тоест, при нас не би трябвало да се получат сътресения по отношение на задоволяване на населението с дърва за огрев. Цената на дървесината, която предлага стопанството, не е променена – 40 лв. за кубик. Не разбирам защо цената на дървесината, предлагана от фирми и прекупвачи се покачва. Не би трябвало да се покачват цените, след като при нас са едни и същи и не са променяни през последните 5-6 години.
Фокус: Кои са основните места за добив на дървесина в района на Асеновград?
Инж. Слави Богутев: Държавното горско стопанство в Асеновград е предвидило, маркирало и комплектовало насажденията така, че да е възможно равномерно и повсеместно предлагане на дърва за огрев. Целта е да сме максимално близо до населението, доколкото това е възможно. Важното е, че има достатъчно количество дървесина. Предлагаме такава в района на Лясково, Добростан и Три могили, също в ниската част при селата Тополово и Новаково. Разбира се, една част от дървесината е за нуждите на населението от града. Предоставяме и възможност хората сами да си добият дървесината. Тази година сме предвидили точно такива насаждения в района на селата Нареченски бани, Бачково и Косово. Хората, които желаят, могат сами да си добият дърва, основно от съхнещите насаждения.  Таксата за жителите, които сами добиват дървата си, е 1 лев за кубик. Това е нищо, даже е по-евтино от едно кафе. Изключително ниската такса е един вид стимул да се събира нападнатата от вредители и заболяла дървесина, пък и да се задоволят хората с дърва. Няма никакви ограничения в количеството. Целта е да се усвоят максимално заболелите насаждения, за да не се похабява дървесината и съответно да се използва. Тази година се регистрира масово съхнене на иглолистна дървесина. Иглолистните масиви са нападнати от корояди, които поне в близките 50 години не ги е имало. Затова с предимство се усвоява иглолистната дървесина – нападнатите от корояди дървета, съхнещите насаждения, както и нападнатите от гъбното заболяване „sphaeropsis sapinea“. Такава трябва да бъде политиката на всички, които се занимават с дърводобив – с предимство да се усвоява болната иглолистна дървесина. Масово хората са научени да горят широколистни дърва. В Родопите е точно обратното – хората никога не са горили широколистни дърва, а само иглолистни. Въпросът е да се намери баланса. Може би трябва да се премине на иглолистна дървесина, за да може засегнатата такава бързо да се усвои и съответно да се реализира.
Фокус: Колко са заявките за дърва за огрев, които всяка година постъпват в Държавното горско стопанство в Асеновград от местните жители?
Инж. Слави Богутев: Над 10 000 са заявките за дърва за огрев, които всяка година постъпват в Държавното горско стопанство в Асеновград. През годините броят на заявките не варира в широки граници, като средно един потребител се снабдява с 8 кубика дървесина. Предвидени са необходимите количества дървесина за нуждите на населението, но с приоритет се обслужват малките населени места с възрастни, болни и самотно живеещи хора. Населението там няма никакви условия да си набави дърва или някой да им ги доставя. Говорим най-вече за планинската част. Така са устроени нещата там, че първо трябва да погледнем към тях. Осъществяваме нещо като социална политика, което не е наш ангажимент, но въпреки това се стараем да задоволим всички хора с дървен материал.
Фокус: Г-н Богутев, регистрира ли се незаконна сеч и съответно дърводобив в района на Асеновград?
Инж. Слави Богутев:
Под 1 % е незаконната сеч на дървесина в района на Асеновград и тя е основно в зимните месеци. Тя е със символични стойности поради добре устроеното и работещо в тази насока законодателство. Действащите закони спомагат за драстичното намаляване на нерегламентирания дърводобив. Нарушителите се откриват бързо и им се съставят съответните актове за нарушение. Криминализирането на незаконната сеч също спомага за огромния спад в броя на нарушенията. Незаконната сеч се регистрира в ниската част на Асеновград, предимно в студените месеци. Извършва се предимно от ромско население, но е в символични количества – основно съхнещи или паднали дървета в частна и общинска собственост.
Фокус: Кой е най-големият проблем, с който се сблъсквате?
Инж. Слави Богутев: Дърводобивните фирми в региона на Асеновград изпитват остра нужда от работна ръка. Проблемът е от няколко години, разраства се и съвсем скоро ще обхване цялата страна. Не виждам в бъдеще как ще се реши. В момента няма нужната работна ръка и за това не се говори никъде. Вероятно Държавно горско стопанство – Асеновград е първото, което попада под ударите на липсата на работна ръка за добив на дърва и друга дървесина. Недостигът на работници създава известно напрежение, тъй като няма кой да добива дървата, а хората търсят и искат да си закупят.
Фокус: Нека да кажем на хората какво трябва да знаят и да следят по отношение на снабдяването с дърва за огрев.
Инж. Слави Богутев: Желаещите да се снабдят с дърва за огрев трябва да следят дали дървесината е маркирана и придружена с необходимите документи. Ако забележат, че дървесината не е маркирана и се превозва без нужните документи, да сигнализират на тел. 112. Сигналът ще постъпи при нас и ние ще извършим светкавична проверка. Ние винаги се отзоваваме на сигнали от тел. 112 и правим бързи проверки. Целта е максимално опазване на горите от посегателства.
Тони МИХАЙЛОВ