Инж. Станимир Георгиев, Българско движение „Син флаг“: Има капацитет за по-голямо развитие на програмата

Инж. Станимир Георгиев, председател на Българско движение „Син флаг“ в интервю за Радио „Фокус“ – Бургас 

Фокус: Г-н Георгиев, кои са плажовете, отличени със „Син флаг“ през настоящата година?
Инж. Станимир Георгиев: Тази година са 14 плажа и едно яхтено пристанище. Яхтено пристанище „Марина Диневи“ е традиционно наградено през последните 8 години. Плажовете са „Оазис“ в Община Царево, „Дюни“ и „Харманите- Созопол” в Община Созопол, „Поморие – Изток“, „Несебър – Юг“, „Слънчев бряг – Юг“, „Слънчев бряг – Централен“, „Слънчев бряг – Север“, „Свети Влас – нов плаж“, „Елените“, „Слънчев ден“, „Златни пясъци“, „Албена“ и най-северният – „Бялата лагуна“.
Фокус: Нека припомним какво представлява програмата „Син флаг“ и кои са критериите за получаването на такъв.
Инж. Станимир Георгиев: „Син флаг“ е международна програма, собственост на фондацията за екологично образование, която сертифицира плажове, яхтени пристанища, а през последните две години  – и плавателни съдове, които упражняват туристическа дейност. Програмата проверява изпълнението на критериите, които налага на тези обекти – за това дали те се спазват, както и следи за екологосъобразното им управление – на плажовете, яхтените пристанища и плавателните съдове. Критериите са групирани в четири категории, като основният е качеството на водата. То се проверява ежемесечно, а резултатите се публикуват на всеки плаж, за да имат възможност посетителите да са запознати с тях, както и да са спокойни за своето здраве. Другите критерии за придобиване на „син флаг“ са свързани с управлението на плажа и услугите, които се предлагат на него. Задължително условие е осигуряването на сигурността, безопасността, медицинско обслужване, спасителна дейност и други.
Фокус: Имайки предвид броя на получилите син флаг плажове в България – достатъчен ли е той, според Вас?
Инж. Станимир Георгиев:  Категорично не е. Има капацитет за още по-голямо развитие на програмата. За съжаление, интересът на концесионерите е твърде слаб. Това е някакъв национален белег, може би. Ако в съседните държави има съревнование за това кой да получи син флаг, то в България, за съжаление, не е така. Ние периодично установяваме контакт с всички концесионери – да са уведомени за програмата и с възможностите за кандидатстване. Към момента работим с 15-16 плажа. Всяка година броят им се увеличава най-много с един, но има възможност за по-широко развитие. Аз мисля, че програмата вече е ясна за хората, които посещават българските плажове. И това е така не само на чуждестранните туристи, които я познават от години – мисля, че вече и българите знаят, че щом се вее синият флаг на плажа, могат да бъдат спокойни за здравето си, а и за това, че условията, които ще получат, са най-добрите. Надявам се това да бъде оценено и от концесионерите, които управляват плажове без син флаг, за да могат да се подобрят условията, които предлагат. Тези плажове са най-добрите – не само в България, така е и по света.
Мария ПОПЧЕВА