Инж. Тонка Атанасова, РИОСВ-Бургас: Центърът за опасни отпадъци в Атия ще бъде изграден по всички стандарти под контрола на Българо-швейцарската програма и инспекцията в Бургас

Снимка: Личен архив

Инж. Тонка Атанасова, директор на РИОСВ-Бургас, в интервю за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Водещ: В Созопол възникна напрежение, заради изграждане на център за опасни битови отпадъци край село Атия. Оправдано ли е недоволството на хората, необходимо ли е да се тревожат те?
Тонка Атанасова: Като оглавяващ Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите искам да кажа, че във вчерашния ден имаше недоволни и не пожелаха да изслушат експертите от Министерството на околната среда и водите и пряко ангажираните в изпълнението на проекта по Българо-швейцарската програма за обособяването на площадка за временно съхранение на отпадъците от бита, които са с код „опасен“ по Законът за управление на отпадъците. Това са отпадъци, които ежедневно са в нашия бит и за които трябва във всяка една община в България от 2014 г. до 2020-21 г. да бъдат изградени такъв тип площадки, където трябва временно да се съхраняват тези отпадъци от бита като абсорбенти, опаковки, съдържащи опасни вещества, бои, лакове, батерии. Най-често и до нас близки са лекарствата, които ние все още не знаем къде да изхвърлим и обикновено ги изхвърляме в общия контейнер, където отиват на депо за депониране, а в същото време те са опасни отпадъци – киселини, разтворители, акумулатори. Именно такъв център се обособява в Атия. Той ще бъде в полза на гражданите от Община Созопол, Община Приморско и Царево. След събирането на отпадъците и престояването им в този център, в рамките на една година трябва да бъдат предадени на фирми, които ще ги оползотворят, обезвредят или унищожат.
Водещ: Нека да уточним, тук не става въпрос за депо, а за изграждане на център за опасни битови отпадъци, които ще бъдат съхранявани временно.
Тонка Атанасова: Точно така, за временно съхранение. Разликата от центърът, който съществува на територията на Бургас са малките фургони в кварталите, които са обособени и се приемат такъв тип опасни отпадъци, след което те отиват на депо Братово, където е обособен големият център и оттам престояват и се предават на фирми за оползотворяване. Ние като регионална структура сме издали на Община Созопол разрешение, което е достъпно на страницата на регионалната инспекция и все един гражданин би могъл да се запознае и да види какви са отпадъците от бита, които ще се съхраняват на този временен център.
Водещ: Според хората които недоволства обаче съществува вероятност за замърсяване от центъра.
Тонка Атанасова: Няма как да тръгне опасност от замърсяване на центъра, тъй като центърът е изграден по Българо-швейцарската програма и е под контрола на Българо-швейцарската програма. Той е с всички зони, с които е трябвало да бъде обезопасен, условия, при които трябва да се извършват дейностите. Ще подлежи на непрекъснат контрол и от наша страна. Ще има непрекъснато видео наблюдение, ще има охрана в центъра и там ще работят специалисти, които ще бъдат обучени как да се съхраняват този вид отпадъци. А може да има и граждански контрол, защото гражданите се притесняват, че нещо все пак ще се случи, могат да извършват граждански контрол и да сезират компетентните органи, в случая ние сме задължени този документ по два пъти в годината да го проверяваме и да проверяваме как се съхраняват. Да, какво им е притеснението?
Водещ: Друго притеснение на гражданите е че на няколкостотин метра от бъдещия център има къщи на хора, спазени ли за изискванията по закон?
Тонка Атанасова: И във вчерашния ден обяснихме. Те попитаха защо е избрано там да се направи. Мястото, което е избрано е именно, затова че първо, Общината има собственост на този терен, второ теренът е с нарушена цялост и е отделен. Този имот е бивш рудник и в този случай Общината е избрала именно затова това местоположение. По отношение на жилищните сгради, за които имаха хората притеснение, не мога да коментирам, тъй като Общината може да ви каже какво е отстоянието. Регионалната здравна инспекция е дала становище в хода на процедурата, че няма риск за човешкото здраве и с къщите, които се намират в жилищната територия. До коя точно от зоните имат притеснение, дали са зони, които са отдих и курорт, дали са жилищни, дали е урбанизирана територия, това са неща по Закона за устройство на територията и Общината би могла да ви даде отговора.
Водещ: Говори се също, че строителството е започнало тайно. Вярно ли е това?
Тонка Атанасова: Не мога да ви отговоря на този въпрос за тайно строителство. Колко е било тайно? Ние имаме документирано, че е обявено, има табела кой извършва строителството, по какъв проект е. Не мога да ви кажа. Има си разрешение за строеж. От тази площадка е отделен 1,9 дка за центъра за временно съхранение на отпадъците от бита.
Водещ: Инж. Атанасова, а какво се е случвало с опасните отпадъци на тази територия до този момент?
Тонка Атанасова: Колеги вчера обясниха как е протекла процедурата. Тя е започнала много отдавна, още от 2009-2010 година по тази българо-швейцарска програма. Обикновено за тези отпадъци не се замисляме и отиваме и ги изхвърляме в общия отпадък. На регионалните депа, където има сепариране, все пак се отделят тези отпадъци, и операторът на депата ги продава на фирми, имащи право да ги обезвреждат, да ги унищожават. Но някъде, за съжаление, отиват в общия битов отпадък и ние ги депонираме. А те не би трябвало никога да отиват за депонирани в депа за битови отпадъци. Така че в момента, знаете колко сме затрупани с електроники, с електричество. Някои отива и до контейнера си изоставя телевизора, изоставят си дистанционните, хвърлят си батериите, хвърлят си негодните за употреба лекарства. Аз им казах: „Хора, ние действително генерираме отпадъци“. Трябва вече в нашето съзнание да се подготвим, че ние трябва да живеем по друг начин, да ги разделяме тези отпадъци.
Водещ: Какви ще бъдат ползите от изграждането на центъра?
Тонка Атанасова: Ползите от изграждането на центъра е това, че всяка община трябва да задели средства от собствения си бюджет и е задължена да изгради такива центрове, така както Община Бургас е изградила, така и в други краища на страната са изградени със собствени средства на общините. Ползата е на Община Созопол, че няма да излезе лев и стотинка от общината за израждането на такъв център. Понеже имаше притеснени граждани как и какво е било финансирането: за финансирането и стотинка не е постъпвало по банкови сметки на Община Созопол. Мястото е преотстъпено на Министерството на околната среда и водите в лицето на предприятието по управление ПУДООС. И всички финансови средства са минавали изплащане през МОСВ, в частност ПУДООС – предприятието по управление на околната среда.
Водещ: А какъв е срокът за изпълнение проекта?
Тонка Атанасова: Срокът за изпълнение на този проект е края на 2019 година, и ако това не може да се случи и по време на приемането и на Швейцария – тъй като те имат контрол, който е тристепенен, швейцарската изпълнителна агенция извършва проверка на тези пари, които се влагат в проекат, МОСВ, а също така и Министерски съвет извършва контролът – ако това не се предприеме до края на 2019 г., общината трябва да довърши центъра със собствени средства.
Водещ: Ако не се осъществи това. Но ако се осъществи, казвате, че средствата са изцяло от програмата.
Тонка Атанасова: Изцяло са от Българо-швейцарската програма. Средствата са изцяло дотирани от швейцарското правителство.
Водещ: Инж. Атанасова, какво ще кажете на хората, които недоволстват?
Тонка Атанасова: Ами единствено да апелирам да не слагат в устата на хората депо, депо, депо и депониране, за да няма все пак притеснение, защото хората не правят разлика от депониране, временно съхранение, третиране, оползотворяване. Пак казвам, на страницата на Регионалната инспекция е разрешението, с което е дадено на Община Созопол временно да съхранява тези отпадъци, и всички могат да видят, че тези отпадъци са именно от бита. Нямаме промишлени отпадъци и производствени, от които да има притеснение за населението.

Йоланда ПЕЛОВА