Инж. Христо Иванов, Община Варна: Предстоят сериозни ремонти на пътната инфраструктура в града

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Инж. Иванов, на какъв етап е подготовката, свързана с изграждането на новия бул. „Левски“ във Варна в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“?

Инж. Христо Иванов: Строителството на бул. „Левски“ във Варна ще започне в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Зюмбюл“ и от ул. „Георги Пеячевич“ до ул. „Кап. Райчо“. За изграждането на булеварда през лятото бе осигурено финансиране и с бързи темпове започнахме преработката на проекта, който трябваше да бъде актуализиран във връзка с промените в нормативната база и Общия усторйствен план на града. В момента има сключен договор за преработката на проекта, имаме сключен договор с изпълнител, със строителен надзор. Имаме издадени и разрешителни за строеж на два участъка от булеварда, където няма отчуждителни процедури – от ул. „Подвис“ до ул. „Зюмбюл“ и от ул. „Георги Пеячевич“ до ул. „Кап. Райчо“ в Максуда. Предстои започване на активни строителни работи в тези два участъка. По основното трасе на булеварда няма отчуждителни процедури. Обектите от площадките на общинските пазари в тези два участъка вече са почти разчистени за освобождаване на трасето и реално строителните дейности могат да започнат. Предстои поетапно да получаваме актуализираните проекти за отделни участъци на булеварда, като първоначално ще бъдат предоставени проектите за мостовите съоръжения за пресичането на булевардите „Вл. Варненчик“, „Сливница“, „Цар Освободител“,  улиците „Прилеп“ и „Кракра“. След като приключат отчуждителните процедури в останалите участъци и там поетапно ще влизат да се изпълняват строителните дейности.

Фокус: Колко имота попадат в обхвата на трасето?

Инж. Христо Иванов: Над 200 имота по цялото трасе на бул. „Левски“ ще попаднат в отчуждителна процедура.

Фокус: Как е планувано да се осъществи самото строителство на булеварда – трасе, етапи?

Инж. Христо Иванов: Строителството на новия бул. „Левски“ ще се извършва на отделни участъци. Започваме работа в участъците от „Подвис“ до „Зюмбюл“ и от „Георги Пеячевич“ до „Вл. Варненчик“, където няма отчуждителни процедури по основното трасе. За тези два участъка има издадени разрешителни за строеж. Следващите участъци, по които ще се работи, са мостовите съоръжения на булевардите „Вл. Варненчик“ и „Сливница“, където също няма отчуждителни процедури. Очакваме да бъдат предоставени проектите, за да издадем разрешителните за строеж. Изграждането на следващите участъци и мостовото съоръжение на бул. „Цар Освободител“ ще започне след приключване на отчуждителните процедури на частните имоти, които се намират по трасето. Процедурата по отчуждаване върви усилено, външни оценители правят оценки на всички имоти по трасето на булеварда. За част от имотите вече имаме получени оценки и предстои процедура по финализиране.

Фокус: Как върви подготовка за останалите инфраструктурни проекти, част от тях също подкрепени от правителството?

Инж. Христо Иванов: По отношение на други яинфраструктурен обект, подкрепен от правителството – изграждане на пробива на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“, има разработен технически проект. Върви процедура по отчуждаване на имотите, засегнати от трасето на булеварда. Очакванията са също максимално бързо да приключат отчуждителните процедури, за да се пристъпи към същинското изпълнение на строителния обект. Предстоят дейности и по обектите, финансирани по ОП „Региони в растеж“. Това са част от булевардите, които не бяха ремонтирани в предходния програмен период – бул. „Левски“ в участъка от „8-ми Приморски полк“ до ул. „Подвис“, бул. „8-ми Приморски полк“ в участъка от бул. „Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Княз Борис І“ до Летния театър, както и бул. „Приморски“ в участъка от Летния театър до ул. „Михаил Колони“, за който също има осигурено финансиране. Другите обекти са бул. „Народни будители“ в кв. „Аспарухово“ в участъка от Аспарухов мост до центъра на квартала, бул. „Първи май“ в кв. „Аспарухово“, както и бул. „Съборни“ в участъка от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Сливница“. По тези основни пътни артерии в град Варна ще бъдат извършени съответните ремонти с подмяна на подземни комуникации, ремонт на пътни настилки, тротоари, озеленяване, естетизация, осветление. За подобряване на градската среда, също по ОП „Региони в растеж“, са предвидени ремонтни дейности  в Морската градина, разширение на пешеходния ринг по ул. „Михаил Колони“ и по ул. „Цар Симеон I“  в централната градска част. „Така ще бъдат осигурени по-добри маршрути, по които гостите на града да опознават културно-историческото наследство на Варна. В три зони в града също ще бъдат реализирани дейности, свързани с ремонт на междублоковите пространства с разширение на паркинги, озеленяване, изграждане на кътове за отдих, детски и спортни площадки. Това са зоните в IV микрорайон в район „Вл. Варненчик“, зоната в район „Младост“, заключена между бул. „Трети март“, ул. „Ана Феликсова“ и ул. „Петър Алипиев“, както и зоната около ул. „Георги Бенковски. За всички тези обекти има осигурено финансиране. Предстои приключване на тръжните процедури за избор на изпълнител и реални строителни дейности. Лошото е, че изпълнението на всички тези строителни дейности ще се припокрие, което ще създаде и съответните неудобства за транспортния трафик в града. Смятам, че в кратки срокове ще изпълним тези проекти, които са изключително значими за града. Временната организация на движение ще бъде съобразена с участъците, по които се работи.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА