Инж. Христо Казанджиев, енергиен експерт: Виртуална, с елементи на „swap”, е сделката с Гърция за доставка на по-евтин от руския газ

Инж. Христо Казанджиев, енергиен експерт, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Три компании предложиха по-ниски цени за природен газ на „Булгаргаз“, в сравнение с доставната цена на „Газпром“ за второто тримесечие на 20019г. И трите оферти предлагат втечнен газ от Гърция по информация на „Булгаргаз“. За коментар по темата поканихме енергийния експерт инж. Христо Казанджиев. Гръцката компания ДЕПА спечели търг на „Булгаргаз“ за закупуване на природен газ или т.нар. синьо гориво, тя предложила най-ниска цена и така за първи път страната ни купува по-евтин газ от руския. Такива коментари бълват родните медии. Инж. Казанджиев, как гледате вие на тази възможност, възможност ли е това?

Христо Казанджиев: Да, разбира се възможност е за доставка, но трябва да уточня първо няколко неща. Няма как, по настояще, при действащ транзит на руски природен газ през България да бъдат доставени реални количества LNG газ от гръцкия терминал в Южна Гърция, това е егейското крайбрежие. Така че, вероятно се касае за доставка за суапова сделка, като България реално или „Булгаргаз“ купува природен газ на регазификационния терминал на Гърция, но газът реално се доставя  на границата на България се преотстъпва част от газа за Гърция, руски природен газ се предоставя на „Булгаргаз“. Така че това е една виртуална сделка с елементи на суап (swap). Tова е възможно, но реални количества природен газ не е възможно да се предоставят от Гърция в България, при действащ транзит в момента. Но това е все пак един добър опит, един бих казал опит, който трябва да бъде адмириран – доставката на по-евтин природен газ за нагнетяване в ПГХ „Чирен”. Очевидно „Булгаргаз“ е осъществил една възможност за доставяне на евтин втечнен природен газ, по една схема, която е напълно допустима от търговска гледна точка.

Водещ: От офертата на ДЕПА става ясно, че горивото, което ще продадат е микс между втечнен и тръбен газ. Какво означава това, нека да кажем на нашите слушатели, тук единствено цената ли е била важна, или?

Христо Казанджиев: Да, вижте, това е съвсем нормален природен газ, не трябва да се забравя, че LNG  е всъщност втечнен природен газ на много ниска температура, след като се регазифицира и се нагнети в тръбите, той става тръбен газ и както споменах, газът, който ще закупи „Булгаргаз“ реално погледнато ще бъде тръбен газ, така че няма нищо странно, съвсем нормална практика и разбира се в интерес на българските потребители.

Водещ: Как обаче по-евтиният газ ще се отрази на цените наесен?

Христо Казанджиев: Знаете ли количествата природен газ, разбира се ще се отразят на цените наесен, стига да се запази този тренд за намаляване на цените на тръбния газ, който се наблюдава от това тримесечие. За съжаление в България това не се почувства поради други причини, но на пазара на тръбен природен газ и дългосрочните договори за доставка започна една тенденция за намаляване на цената, за съжаление този период  ще бъде твърде кратък, защото започна една тенденция за намаляване на цената. За съжаление този период ще бъде твърде кратък, защото от друга страна пък започна едно увеличение на цените на природния газ, така че много се надявам в третото тримесечие или по-скоро четвъртото тримесечие на тази година този по-евтин природен газ да даде отражение на крайната цена на природния газ за българския потребител.

Водещ: Прогнозите са обаче, че тя ще се увеличи крайната цена?

Христо Казанджиев: Тя ще се увеличи на тръбния природен газ тогава, тогава когато ще бъде за българистите потребители изцяло внос от Русия, но включвайки се и ПГХ „Чирен” през  зимния сезон това ще повлияе на цената към занижение. Разбира се няма да бъде в голям размер, но все пак ще бъде чувствително, каквото се очаква от българските потребители, но все пак ще има намаление.

Водещ: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за второто тримесечие, в размер от 45,17 лв. на мегават час, тя е с 0,83% по-висока от цената за първото тримесечие.

Христо Казанджиев: Така е, само едно уточнение бих желал да направя за тези, които не са се запознали с доклада на комисията – на входа на Исекча цената на природния газ е по-ниска, отколкото от предходното тримесечие, с около една 2-2,5%. Големият проблем е, че количествата на доставка в България са близо 80% по-ниски, близо грубо казано 50- 60% по-ниски, отколкото в зимния период, но разходите за транзит през Румъния остават същите и в резултат на това има леко увеличение на цената на входа на България. Така че това не е поради покачване на цената на руския природен газ, а по някой чисто търговски причини, свързани с транзита до България.

Водещ: Инж. Казанджиев, да ви върна в началото на нашия разговор, във връзка в гръцката компания ДЕПА и спечеленият търг на „Булгаргаз“. Какво означава договорката, извън „Газпром“?

Христо Казанджиев: Трябва да ви кажа, че тази договорка, която се осъществява в момента не минава без одобрението на „Газпром“, защото е известно, че за да се реализира една такава сделка чрез една виртуална доставка на природен газ, трябва да имаш съгласието от страна на „Газекспорт“. Така че очевидно такова съгласие е получено, при действащ транзит това съгласие просто неминуемо е задължително , за да се осъществи такава сделка. Такива опити бяха направени преди няколко месеца, близо година ми се струва, от гледна точка за виртуални доставки на природен газ. Така че тук има една трета страна зад кадър, която не се споменава, даже много често не се споменава, но тя съществува като играч. Така че няма да се изненадваме.

Водещ: За кого говорите, кой е този играч?

Христо Казанджиев: Очевидно този играч е „Газекспорт“, който осъществява транзити, чийто газ се транзитира през България,  както споменах доставчика на тръбен газ за Гърция е „Газекспорт“, част от този газ се доставя на входа на Гърция и част от този газ за сметка на LNG на терминала в Гърция се предоставя на България, която го отбива и прибира за нагнетяване в Чиран, при по –ниски цени. Това е и другото, което е не трябва да забравяме, че тръбният газ, койот се предоставя от „Газекспорт“ по спотови сделки, т.е. в реално търговия във време и не се доставя по линията на дългосрочни търговски договори, значителни неговата цена е по-ниска от тази, която България в момента получава от „Газекспорт“.

Водещ: И какво прави България в случая, казвате възползва се от тази възможност?

Христо Казанджиев: Това, което България прави и много се надявам това да стане утвърдена практика е да търси възможности за достъп до други доставчици, освен „Газекспорт“ . такава възможност се очертава с изграждане на междусистемната връзка Стара Загора – Комотини, изграждане на връзката с Турция до края на годината, доставка на LNG  чрез терминала в Гърция. Тези възможности ще се увеличават, за което е необходимо много сериозно и устойчиво политическо решение. Да се надяваме, че тази сделка е първопроходната и тя ще създаде необходимата практика.

Йоланда ПЕЛОВА