Инж. Цветелина Кънева, директор БДИБР: 31 сигнала за нарушение на Закона за водите проверихме само през месец юли

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Пловдив. През юли са предприети действия по 31 сигнала за нарушение на Закона за водите. Това съобщи за Радио „Фокус”- Пловдив директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева.   Проверен е земеделски производител, който напоява земеделски култури в землището на град Раковски. При проверката е констатирано наличие на изградено и оборудвано водовземно съоръжение за което няма издадено разрешително. За констатираното нарушение е открита процедура за административнонаказателно производство. Извършена е проверка за нерегламентирано водовземане от подземни води в общински терен на гр. Пловдив. „Помпеното оборудване бе демонтирано и възможността за нерегламентирано водовземане преустановено“, каза Кънева. Тя добави, че във връзка с постъпила жалба за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Пясъчник, от обект „База-паркинг за цистерни камиони“ е извършена проверка на място. Даденото предписание да се затвори отвора на тръбата, чрез която се извършва нерегламентираното заустване е изпълнено. „Експерти на  БД ИБР провериха сигнал за изграждане на нерегламентирано сметище в коритото на р. Марица в близост до сепарация за инертни материали съвместно с РИОСВ-Пловдив и община Марица. При огледа бе установено, че на територията на площадката за третиране на неопасни строителни отпадъци, разположена непосредствено до левия бряг на р. Марица, стопанисвана от „Вис строй 1“ЕООД няма наличие на замърсяване от строителни и битови отпадъци, както и замърсяване на речното корито и лявата заливаема тераса на р. Марица. Дружеството има право да извършва дейност, чрез обособени клетки за временно съхранение на отпадъците. Част от сигналите обаче не се потвърдиха“, добави Цветелина Кънева.
През месец юли е бил звършен последващ контрол на дадените предписания за осигуряване на проводимост на речните легла на река „Дюлева река“-община Сливен и участъци след язовирните стени на яз. Искра 2 и яз. Искра 5А намиращи се в землището на с. Искра, община Първомай, както и на яз. Върбен 4, намиращ се в землището на с. Върбен, община Брезово, яз. Марково намиращ се в землището на с. Марково, община Родопи. При всичките проверки е констатирано изпълнение на дадените предписания.
Цветана ТОНЧЕВА