Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на Община Бургас: Предстои изпълнението третия етап на мащабния проект за коригиране на река Отманлийска

Снимка: Община Бургас

Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с инж. Чанка Коралска, заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ към Община Бургас във връзка с началото на третия и последен етап от проекта за корекция на река Отманлийска. Преливането на реката през 2014-а година вследствие на обилните валежи, бе причина за нанасянето на значителни щети в района

Фокус: Г-жо Коралска, наскоро стана ясно, че през тази година Община Бургас изцяло ще завърши проекта за корекция на река Отманлийска. Бихте ли ни припомнили причините за необходимостта от корекцията?

Инж. Чанка Коралска: Да, причините, за да започне този мащабен проект, бяха събитията, които се случиха през 2014-а година и които нанесоха изключително големи щети в района, особено в намиращото се в непосредствена близост до реката – рибарско селище Ченгене скеле. Ситуацията беше сложна – имаше отнесени сгради, реката преля, имаше и жертва на впоследствие залетия главен път. Тогава Община Бургас много спешно изготви този проект. Бяха направени необходимите проучвания и бяха установени причините за ситуацията. Този проект включваше корекция по цялото протежение на река Отманлийска до вливането ѝ в Черно море.

Фокус: Какви дейности бяха извършени по време на първите два етапа от проекта?

Инж. Чанка Коралска: Проектът беше разделен на няколко етапа, тъй като средствата за неговото реализиране нямаше как да бъдат осигурени наведнъж. Първо бе завършен най-важният етап – участъкът, който се намира в най-голяма близост до вливането на реката в Черно море. Там  бяха изградени габиони и бе разширено коритото. Освен това, бе осигурен воден обем, който да може да намали скоростта на водата, когато се увеличи водният поток вследствие на обилни дъждове. Идеята е всичко това да може да осигури, при изключително големи водни количества, поемането на водния обем и той да се влее в Черно море, без да нанесе поражения на намиращата се наблизо инфраструктура и на рибарско селище Ченгене скеле. Две години по-късно направихме и завършихме и втория етап, по който корекцията беше основно земнонасипна. Разчистихме всички паднали дънери, по откоса разширихме отново коритото. Също така, изградихме почти ново съоръжение – мост, който бе полуразрушен и от който също се отприщваше водата.

Фокус: Кой участък предстои да бъде коригиран през тази година?

Инж. Чанка Коралска: В третия етап, по който имаме осигурено финансиране, ще се извършват дейности в участъка от този новоизграден мост до хижа „Странджа“, където бъде коригирано на няколко места леглото на реката. Отново ще имаме земнонасипно легло и предстои укрепването му така, че водата, вървейки по посока към Черно море, да не среща препятствия и заприщвания, които биха се отразили негативно върху заливането на площите около коритото.

Мария ПОПЧЕВА