Инж. Юлий Сираков, ЮЗДП: При изгаряне сухите дърва дават с над 20 – 30 % по-висока калоричност, а от там и икономия

Община Стара Загора

Инж. Юлий Сираков, главен експерт „Опазване на горските територии“ в Югозападно държавно предприятие в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

 Фокус: В началото на нашият разговор – как върви кампанията за добив и купуване на дърва за огрев от ЮЗДП? Колко домакинства вече са се снабдили с дърва от Вашите складове и колко са избрали сами да добиват дървесина?

Инж. Юлий Сираков: Самия аз не бих нарекъл „кампания“ снабдяването на населението с дърва за огрев, защото през 2017 – 2018 година Югозападно държавно предприятие поде инициатива – да снабдява населението с дърва целогодишно. Основната причина за това е повишаване ефективността и калоричността на дървата като средство за отопление. Знаете, че при изгаряне сухите дърва дават с над 20 – 30 % по-висока калоричност, а от там и икономия, в сравнение със свежите дърва. Освен това при сухите дърва значително намаляват фините прахови частици и вредни газове, които се отделят при горенето. Другата и не по-малко важна причина да започваме на по-ранен етап снабдяването на домакинства с дърва за огрев е превенцията от нарушения в горските територии. От направеният анализ през последните години по отношение опазването на горите, установихме, че месеците септември, октомври и ноември, когато хората се струват в горите, за да добиват дърва – нарушенията нарастват. И сега към конкретния Ви въпрос. За 2018 година към настоящия момент във всички 41 броя горски стопанства към Югозападно държавно предприятие са добити 184 000 куб. м. дърва за огрев или това за 25 243 домакинства. По-голямата част от тези дърва – грубо казано 17 300 домакинства сами са си добили дървата или това са около 125 000 куб. м. Другите дърва са закупени от складовете на териториалните поделения.

Фокус: До кога хората ще могат да взимат дърва от вас? Стана ясно, че всъщност целогодишно могат да Ви търсят, но все пак към момента има ли някакъв период, който препоръчвате на хората?

Инж. Юлий Сираков: Да, както вече Ви казах стратегията на ръководството на предприятието е снабдяване да става почти целогодишно. Основния добив на дърва за огрев самостоятелно от физически лица се извършва до края на месец декември, но при необходимост горските стопанства към Югозападно държавно предприятие имат готовност да реагират и да започнат веднага да снабдяват населението и след нова година, но не е за предпочитане, тъй като зимните дни са студени. Освен това почвата е преовлажнена, терена е хлъзгав. Препоръчително е хората да добиват дърва от април най-късно до декември. Важно е да отбележим, че всички териториално поделения се стремят да поддържат целогодишно определени количества в складовете.

Фокус: Какви правила следва да изпълняват гражданите, които сами изберат да добиват дърва – какви са изискванията?

Инж. Юлий Сираков: За да добиват самостоятелно дърва за огрев, съгласно чл. 5 от Закона за горите, лицата, трябва да бъдат включени в списъци на кметовете по населените места в обхвата на териториално поделение.  Списъкът се одобрява от директора на съответното горско стопанство, а служители на съответното стопанство насочват лицата към определените територии, които са маркирани предварително. На всяко едно лице се издава разрешително, което позволява сеч, а в последствие и превозен билет за транспортиране на дървата до съответното населено място.

Фокус: Как стои въпроса със закупуването на дървесина и какви са ориентировъчните цени?

Инж. Юлий Сираков: При невъзможност лицата да добиват сами дърва, то наистина има ѝ други форми за снабдяване като закупуване на дърва директно от горските стопанства или от фирмите, ползватели на дървесина. По този ред, цената варира през различните периоди между 70 и 85 лева. Към настоящия момент пазарните цени са около 85 лева за широколистните и около 50 – 55 лева за иглолистните. Важно е да подчертаем, че ако хората решат да се снабдя с дърва по-рано, то цените могат да са и по ниски.

Фокус: Има ли някъде изчерпана наличност от складовете на Югозападно държавно предприятие?

Инж. Юлий Сираков: Към настоящия момент няма, но в края на месец септември и началото на октомври в някои от по-големите населени места се получи лек дефицит на пазара, който по-скоро бе предизвикан от манталитета и възприетия стереотип от страна на хората – точно през есента всички да закупуват дърва. Хората трябва да се научат, че е добре да се снабдяват по-рано през годината с дърва за огрев, защото сами разбирате, че нямам как над един милион домакинства в България да бъдат обслужени за толкова къс период от време. Но в момента няма проблеми и мога да гарантирам, че нуждите на хората, че бъдат задоволени на 100 %.

Фокус: По отношение незаконната сеч – колко души към момента сте установили и кои са най-фрапантните случаи?

Инж. Юлий Сираков: 503 броя актове са съставили от началото на годината до този момент  служителите на териториалните поделения към Югозападно държавно предприятие. От тях 500 броя са по Закона за горите. Най-много актове са съставени в Държавно горско стопанство „Самоков“ – 101 броя; Гърмен – 79; Разлог – 61 броя; Ихтиман – 29 броя. Най-честите нарушения са незаконната сеч и транспортирането на дървесина без превозен билет. Само за тази година има задържани 16 броя моторни превозни средства; 29 броя каруци; 12 броя моторни триони и така нататък. Искам да подчерта, че Югозападно държавно предприятие работи много активно и за предотвратяването на корупционни схеми. Така например преди броени дни служител на стопанството в Дикчан беше заловен от негови колеги да транспортира дървесина с товарен микробус – около 4 броя иглолистни дърва за огрев. Със заповед на директора на стопанството за нарушаване на Закона за горите и уронване престижа на институцията, ловния стражар е уволнен дисциплинарно. Освен това са му съставени 2 броя акта. Конфискуван е ѝ микробуса. С това показваме, че закона се прилага с пълна сила, спрямо всички нарушители. Тоест няма двойни стандарти и най-вече предприети сме крути мерки за пресичане на корупцията в териториалните поделения.

Фокус: Нека кажем и кои участъците продължават да са най-критични по отношение незаконната сеч?

Инж. Юлий Сираков: Традиционно едни и същи са участъците с най-висока концентрация на нарушенията в горските територии. Това обикновено са районите, в които се наблюдава най-голяма концентрация на ромско население – Ихтиман, Самоков, Гърмен, Тетевен, Петрич и други в района на Югозападно държавно предприятие.

Фокус: Да припомним и какви са мерките с оглед превенция срещу подобен тип престъпления?

Инж. Юлий Сираков: Във всички териториални поделения със заповед от централно управление на Югозападно държавно предприятие се изготвят графици за опазване на горите от посегателства. Включително дежурства се дават през почивните и празнични дни. Всички служители, които отговарят и активно опазват горите са снабдени с автомобили, които са високо проходими и имат специален режим на движение. От страна на ЮЗДП се подготвят и списъци за проверки от мобилните контролни звена, които освен, че извършват вътрешен контрол, осъществяват и проверки по транспортирането и подпомагат опазването на горите в критичните райони. Там, където има  висока концентрация на нарушенията – Самоков, Ихтиман, Разлог, Тетевен се провеждат ѝ съвместни дежурства с представители на „Жандармерия“ и регионалните дирекции.

Фокус: Какви са санкциите, които се налагат при установено подобно нарушение?

Инж. Юлий Сираков: Санкциите срещу нарушителите се определят според вида и сериозността на нарушението. Те могат да варират от 100 до над 10 000 лева, когато са в особено големи размери. Искам да припомня, че всеки съставен акт от служител по опазване на горите в определен от закона срок се представя в съответната регионална дирекция по горите за издаването на наказателно постановление. Преди издаването на всяко постановление, актовите преписки се представят в Районна прокуратура от където се произнасят – дали нарушението е административно или се касае за престъпление по членове 235 и 236 от Наказателни кодекс. При нарушения в особено големи размери прокуратурата образува и досъдебни производства.

Фокус: Имало ли е случаи тази година на проявена агресия от нарушител спрямо Ваши служители?

Инж. Юлий Сираков: За съжаление все още има случаи на посегателства от нарушители над служители по опазване на горите. Системите нарушители често стигат до саморазправа с наши служители, заплашвайки тях и членове на семействата им. В сравнение с миналата година броят им е много по-малък и се броят на пръсти, но за съжаление все още ги има. Освен, че се посяга на личността им, то често се посяга и на тяхната собственост – пукат се гуми на коли, чупят се стъкла на моторните превозни средства. Все пак може да отбележим, че случаите намаляват. Най-вероятната причина е предприетите мерки от страна на Министерството на земеделието, храните и горите, касаещи промяна в Наказателни кодекс и промяна в Закона за горите, което повлия върху нарушителите.

Ливия НИНОВА