Инж. Юлий Сираков, ЮЗДП: 11 умишлени пожара в горски територии са регистрирани през 2019 година

Инж. Юлий Сираков, главен експерт „Опазване на горските територии“ в Югозападно държавно предприятие, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Инж. Сираков, каква бе пожарната обстановка на територията на предприятието през 2019 година?

Инж. Юлий Сираков: Пожарната обстановка през 2019 година бе сравнително напрегната и тежка за служителите в горските стопанства към Югозападно държавно предприятие. От началото на миналата година до 5 декември имахме регистрирани 186 броя пожари в териториалния обхват на предприятието. Опожарени са общо над 8 000 дка, от които държавни горски територии 5 647 дка, 454 дка са общинска собственост и 2 000 дка частни гори, както и 65 дка друга собственост. И през 2019 година основната причина за възникването на горски пожари е човешката небрежност. 144 пожара са възникнали точно поради човешка небрежност, 11 броя са били умишлени, 4 броя са възникнали по естествени причини от мълнии и счупени стъкла. Въпреки превантивните мерки, които се предприемат от служителите на горските стопанства, продължават да се предизвикват пожари от подпалвания на стърнища около земеделските имоти и сметищата в населените места.

Фокус: Сравнено с 2018 година, то повече или по-малко са били пожарите през 2019 година?

Инж. Юлий Сираков: През 2018 година броят на пожарите е бил само 70, докато през 2019 година имаме 186. Това показва, че и броят на засегнатите площи е в пъти повече, сравнено с предходната година.

Фокус: А колко дка са били засегнати от пожари в Област Благоевград и къде щетите, които са нанесени са най-големи?

Инж. Юлий Сираков: Благоевградска област попада в район, който е с висок риск от пожари. За 2019 година в областта са регистрирани 60 броя пожари. Най-много те са в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Струмяни – 11 броя и в обхвата на Държавно горско стопанство – Първомай – 10 броя. В тези две стопанства имаме съмнения за предизвикването на умишлени пожари от нарушители по Закона за горите, затова случаите са предоставени на компетентните органи за разследване.

Фокус: И тъй като сме в разгара на зимата, то какви проблеми очаквате през този сезон?

Инж. Юлий Сираков: Служителите от стопанствата към Югозападно държавно предприятие вече имат натрупан опит за реакция при усложнена зимна обстановка. Първото, с което трябва да започнем е, че ръководството на предприятието издаде заповед, с която във всички 40 териториалния поделения са сформирани групи за реакция при кризисни ситуации в зимни условия. Те носят дежурни телефони и реагират буквално за минути. Не са малко и случаите, в които наши служители подпомагат Областно пътно управление – Благоевград при почистването на паднали дървета по Републиканската, но и също и по Общинската пътна мрежа. Тези сформирани групи за реакция при необходимост използват високо проходими автомобили, които са със специален режим на движение. Те са снабдени с бензинови моторни триони. Тук е мястото да кажа, че Югозападно държано предприятие извърши обучение на минимум по трима служители от всяко стопанство, които да могат в такива ситуации да реагират, боравейки с бензинови моторни триони. Не на последно място искам да кажа, че предприятието е напълно готово да посрещне и да реагира при определени капризи на времето през зимния период. Имаме 12 броя многофункционални багери и 2 броя булдозери, които са разпределени по цялата площ на предприятието, така че да могат да работят в обхвата на няколко съседни стопанства. Мисля, че имаме готовност да реагираме в такива ситуации.

Ливия НИНОВА