Инж. Янко Йорданов, кмет на Велики Преслав: Лекарите в болницата не подават оставки

След проведен вчера разговор с д-р Иван Димитров,  управител на МБАЛ „Велики Преслав“ и от информацията, която имам от предходни разговори с него информирам, че лекарите в болницата не подават оставки, както беше съобщено в някои медии. Това сочи съобщение от кмета на Велики Преслав инж.Янко Йорданов в профила на общината.
Към 25 март в болницата работят общо 21 лекари-  трима са с решения на ТЕЛК,  в четири отделения за болнично лечение, клинична лаборатория и отделение по образна диагностика, физиотерапия и рехабилитация. От тях 11 са пенсионери, в т.ч. 10 са над 70 годишни. От останалите 10 лекари, които са в трудоспособна възраст, 8 работят по съвместителство и в други здравни заведения. Средната възраст на средния медицински персонал в т.ч. медицински сестри, лаборанти, клинични лаборанти е 66 годишна възраст, като от общо 37 броя служители 34 са в пенсионна възраст. Към настоящия момент заявления за напускане са подали двама лекари, като посочените причини са лични. Едното желание за освобождаване е изразено още преди пет години, а второто е с давност от 01.01.2020 г, се посочва в съобщението. Предвид епидемичната обстановка и извънредното положение, свързано с ограничаване на разпространението на COVID – 19, и въведените правила и мерки на Националния и Областен кризисен щаб за оставане вкъщи, ограничаване на пътуванията и защита на уязвимите групи от населението, здравното заведение се намира в ситуация, при която се наблюдава тенденция за значително намаляване на броя на неговите пациенти. Персоналът остава неангажиран, поради което ръководството на болницата счита за по-удачно да бъде пуснат в отпуск. От една страна, намаленият обем от работа на здравното заведение в условия на продължаващо извънредно положение със сигурност ще се отрази негативно на финансовите резултати на дружеството. От друга страна, задълбочаващият се проблем с липсата на лекарски кадри и други медицински специалисти в трудоспособна възраст, също възпрепятства обезпечаването на МБАЛ „Велики Преслав“ ЕООД с необходимия и за покриване на съответните стандарти персонал. Както досега, общинското ръководство ще подпомага дейността и ще направи всичко необходимо МБАЛ „Велики Преслав“ ЕООД да продължи да предоставя здравни услуги на населението или ще се търсят възможности тя да осъществява своята дейност по нов модел, се посочва още в съобщението.