Инициативата „Безопасна любов и сладко изкушение“ ще се проведе в Карлово по повод Деня на влюбените

Карлово. Инициативата „Безопасна любов и сладко изкушение“ ще се проведе в Карлово по повод Деня на влюбените – 14 февруари. Това съобщиха от Общината. Инициативата по повод 14 февруари ще се проведе в 14.30 часа в сладкарница в града. Информационният ден е с цел превенция на ХИВ, СПИН и на болестите, предавани по полов път. За присъстващите са предвидени различни игри и награди.
Събитието се организира от Общината, заедно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и с Български младежки Червен кръст – Карлово.