„Инициативата срещу незаконната търговия“ ще представи нивата на незаконна търговия с цигари от четвъртото тримесечие на 2018 г.

„Инициативата срещу незаконната търговия“, състояща се от 5 тютюневи компании в България – Бритиш Американ Табако България, Булгартабак, Джапан Табако Интернешънъл България, Импириъл Табако България и Филип Морис България, ще представят резултатите от 4-то тримесечие на 2018 г. за тенденциите и нивата на незаконна търговия с цигари от проучването на празните опаковки.
Срещата ще се състои от 11.30 часа в Гранд хотел София, зала „Триадица“.