Инспекторатът към Висшия съдебен съвет обяви конкурс за лого

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) обяви конкурс за лого. Това съобщиха от пресцентъра на ИВСС. Изработването му е по повод 10-годишнината на институцията, която ще бъде отбелязана през 2018 г.
Графичният знак трябва да бъде съобразен със статута на ИВСС – орган на държавна власт, част от съдебната система, осъществяващ контрол върху дейността на органите на съдебната власт и извършващ проверки за независимост и безпристрастност на съдии, прокурори и следователи.
В конкурса могат да участват български физически лица – индивидуално или в колектив. Проектите на лого трябва да се предадат или изпратят в Инспектората към ВСС най-късно до 13 ноември 2017 г. на адрес: София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №17, ет. 1, регистратура на ИВСС.
Авторът на одобрения проект ще получи 2 000 лв. парична награда след прехвърляне на авторското право върху логото в полза на ИВСС.
Обявата за конкурса е публикувана на интернет страницата на ИВСС.