Инспектори от РИОСВ – Варна са събрали над 100 000 лв. от санкции през април

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна са извършили 288 проверки на 177 обекта през април. За отстраняване на нарушения са дадени 104 предписания. Това съобщават от екоинспекцията в града. Издадени са седем наказателни постановления, с които са наложени три имуществени санкции в размер на 11 000 лв. и четири глоби в размер на 400 лв. Съставени са общо 18 акта за установяване на административно нарушение. Акцент в извършените планови проверки са инспекциите на защитените територии – резервати и Рамсарски места – резерват „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“. Събраните суми през април от РИОСВ-Варна по наложени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда са 102 684.54 лв. 80% от сумите – 82 147.64 лв., ще бъдат преведени на общините Варна, Генерал Тошево, Девня, Добрич, Добрич-селска, Долни чифлик и Провадия.