Инспекцията по труда във Варна ще извършва проверки на еднодневните трудови договори в селското стопанство

Инспекцията по труда във Варна ще извършва проверки на еднодневните трудови договори в селското стопанство. Това заяви в интервю за Радио „Фокус“ – Варна инж. Иван Иванов, директор на Инспекцията по труда във Варна. „Приоритет в нашата дейност през следващите месеци, когато ще започне и прибирането на реколтата, е селското стопанство. Премина черешоберът, но започва прибирането на праскови, след това и на сливи. Не са много трайните насаждения на територията на Варненска област, но проверки се осъществяват. В началото на есента предстои гроздобер. Варна е област със значителни лозови масиви, там най-вече бизнесът наема сезонни работници на еднодневни договори за прибиране на реколтата. Това са обектите, които са на постоянно внимание от страна на Инспекцията по труда“, каза още инж. Иван Иванов.

От началото на юли е засилен контролът на Инспекцията по труда в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната. Ежегодно по време на активния туристически сезон през месеците юли и август Агенцията насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите на контрол със сезонен характер. Те са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

По отношение защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия инж. Иван Иванов посочи,че през юни в Инспекцията по труда няма постъпили сигнали, свързани с работа при високи температури. „Такива сигнали се подават, когато температурите вече гонят стойности над 32 – 33 градуса. Във всяко едно разрешение на работодател за наемане на работа на непълнолетни лица указваме, че те не могат да работят при температури над 28 градуса, тъй като много от тях работят навън. Изискваме от работодателите да представят доказателство, че са осигурили климатизирани помещения, в които те могат да почиват или да изпълняват своите задължения, ако навън температурата е висока. До момента климатичните условия не предразполагаха за такива сигнали“, допълни инж. Иван Иванов.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА