Инсп. инж. Георги Сарафов, РСПБЗН-Благоевград: През настоящата година имаме увеличение в броя на горските пожари и големината на нанесените загуби, спрямо предходните години

Инспектор инж. Георги Сарафов от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин

 

Фокус: Инж. Сарафов, в горещите летни месеци пожарите са ежедневие. Кои са основните причини за възникването им?

Инсп. инж. Георги Сарафов: По отношение на причините, основно се касае за човешкия фактор – било то заради небрежност, заради непредпазливост или умисъл. Тук мога да кажа, че не става въпрос за незнание, а за съзнателно пренебрегване на Закона и на правилата за безопасност. Налагането на мерки за административната принуда, е важно и необходимо, но няма как да се разчита само на тези мерки за намаляване на пожарите. Просто трябва всеки гражданин да поеме своята отговорност за намаляването на тези пожари. Когато става въпрос за почистване на земеделски земи искам да напомня на всички граждани, че паленето на сухи треви и растителни отпадъци в земеделски земи и крайпътни ивици е абсолютно забранено. При почистване на дворове в частни имоти е необходимо да не се подценяват атмосферните условия особено при ветровито време, когато има опасност от разрастване на пожара. Необходимо е да се подсигурят и подръчни средства за пожарогасене като кофа с вода пясък, да се внимава да не се пали огън в близост до клони на дървета, стрехи на къщи, да не се допуска паленето да става от деца, които не биха могли да контролират горенето и изгасят огъня в случай на опасност.

Фокус: Какви са превантивните мерки, които можем да вземем?

Инсп. инж. Георги Сарафов: От страна на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Благоевград се поддържа непрекъснато дежурство. Служители провеждат всеки ден тренировки и занятия, свързани с гасенето на полски и горски пожари. Всички служби са оборудвани с пожарни автомобили, специализирани в гасенето на горски пожари. Изготвена е и програма с превантивни мерки за защита на горските територии от пожари, съвместно с Регионалната дирекция по горите. Поддържа се непрекъсната връзка с органите на местната власт, с Югозападно държавно предприятие. Знаете, че в момента тече жътва и в тази връзка се извършват проверки на земеделската техника, която участва в жътвата. На всички хора, които посещават горите, както от страна на пожарната безопасност, така и от страна на горските стопанства, се извършват инструктажи.

Фокус: Споменахте проверки на земеделската техника за жътвата. Какви са най-често срещаните нарушения там?

Инсп. инж. Георги Сарафов: В нашата територия жътвата не е толкова широко застъпена, в сравнение с други области. Нямаме и толкова много възникнали пожари в земеделските територии по време на жътва. Тази година имаме само един възникнал пожар, в следствие на самото жънене на комбайна, така, че не мога да кажа, че имаме пожари по време на жътвата. Правилата там са доста строги. Забранено е паленето на открит огън на 50 метра от житни посеви. Забранено е паркирането на превозни средства в районите и т.н. До момента нямаме сериозни запалвания и големи загуби.

Фокус: Моите наблюдения са, че през лятото се увеличава и броят на самозапалилите се автомобили. Така ли е и колко често се сблъсквате с такива случаи?

Инсп. инж. Георги Сарафов: По отношение на автомобилите не бих казал, че има изразена сезонност за този тип произшествия или че са характерни само за летните месеци. Действително се случва често, но мога да кажа, че това е през цялата година.

Фокус: А хората реагират ли адекватно при тези ситуации, тъй като понякога се случва докато автомобилът е в движение?

Инсп. инж. Георги Сарафов: Това, което могат да направят е да пристъпят към гасителни действия с пожарогасителя, който имат в колата, и да се обадят на телефон 112. Наши служители веднага ще окажат съдействие.

Фокус: Има случаи, в които умишлено се палят треви и храсти. Каква е причината за това и има ли глоби за нарушителите?

Инсп. инж. Георги Сарафов: Наистина имаме случаи, когато хората са съвестни и сами си признават, че те са запалили треви и храсти, но в повечето случаи, когато колегите са там, вече няма никой. Когато няма и свидетели е доста трудно доказуемо кой е извършителят. Иначе паленето на стърнища и на строителни остатъци е абсолютно забранено. Това се води административно наказание, като глобите са от 200 до 2000 лева. Отделно се носи и наказателна отговорност – който запали стърнища, в следствие на което предизвика пожар, който отиде в горския фонд, там вече имаме лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лева, а действително всяка година имаме такива пожари.

Фокус: Много хора вероятно не си дават сметка, че изхвърляйки цигарата си през прозореца, има опасност да предизвикат пожар. Много ли са тези случаи и колко опасна е всъщност една цигара?

Инсп. инж. Георги Сарафов: В момента сме в пика на пожароопасния сезон, всичко е доста сухо и наистина една небрежно изхвърлена незагасена цигара е достатъчна да предизвика пожар край пътя и от там да навлезе в земеделски територии. Без свидетели е доста трудно да се докаже от къде е започнал пожарът, но със сигурност има много такива случаи.

Фокус: Имате ли данни какъв е броят на горските пожари това лято до момента?

Инсп. инж. Георги Сарафов: Мога да кажа, че през настоящата година имаме увеличение в броя на горските пожари и големината на нанесените загуби, спрямо предходните години. Но, знаете, че обстановката е такава и в Западните Балкани и в цяла Южна Европа.

Фокус: При горските пожари добра ли е координацията Ви с Югозападно държавно предприятие, тъй като заедно потушавате огъня?

Инсп. инж. Георги Сарафов: Разбира се, организацията е на много високо ниво. При всеки по-голям пожар те също разполагат с хора и техника и оказват много голямо съдействие. Работим много добре с тях, както и с кметствата на населени места, но няма как само с нашите действия да се разчита да се намалят пожарите. Просто наистина всеки гражданин трябва да поеме своята отговорност и да го приеме като своя кауза, защото наистина едни безобидни запалвания стават причина за големи пожари, които унищожават селскостопански постройки, земеделски насаждения, големи горски територии и т.н.

Фокус: За финал на нашия разговор, можете ли да ни кажете в процентно съотношение в колко от случаите с горски пожари, успявате да установите кой е виновникът за тях? Има ли въобще такива случаи?

Инсп. инж. Георги Сарафов: През тази година са съставени няколко административни акта за отстраняване на административни нарушения – на хора, които са запалили пожари в земеделски земи, но специално за пожари в горски територии, нямам информация за доказана вина.

Натали СТЕФАНОВА