Инсталация за производство на висококалорични пелети от отпадъци ще се изгражда край Шумен

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Инсталация за производство на висококалорични пелети от отпадъци ще се изгражда край Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Въпросът бе обсъждан по време на днешното заседание на Общинския съвет. В официален отговор на питане на общинския съветник Веселин Пенчев от БСП се посочва, че заводът ще бъде изграден в непосредствена близост до Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово. Инвестицията е на 100% частна. Фирмата вече е закупила 70 дка земя. „За разрешаване строителството на инсталацията за производство на висококалорични пелети, инвеститорът следва да спази всички процедури за инвестиционно намерение, регламентирани в глава „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ и „Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване“ от Закона за опазване на околната среда. В рамките на тези процедури инвеститорът е длъжен да предостави за обществен достъп информация за характера на инвестиционното намерение “, се посочва в отговора на Община Шумен. Съветникът Веселин Пенчев, посочи, че отговорът внася някаква яснота по отношение на мястото и фирмата, която възнамерява да извършва тази дейност, но под въпрос към днешна дата остава технологията на това производство на пелети, добити от отпадъци. „Закупеният  терен има ли нужното предназначение към момента, така че да може да се изгради такъв завод, защо общината и инвеститорът, след като общината ще е партньор на този проект, не направят едно обществено обсъждане, за да се представи на гражданите на Шумен, на гражданите на кв. „Дивдядово“, опасна ли е технологията, да имат ли хората страхове или не“, заяви Веселин Пенчев. Кметът Любомир Христов припомни, че преговорите са продължили три години. „Преди три години ние  направихме обществено обсъждане и поканихме всички общински съветници и бяхме поканили инвеститорите да разкажат за технологията и за техните намерения“, заяви  Любомир Христов. Той посочи, че въпросът е обсъждан и от Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което членуват общините от областта и кметовете са дали своето съгласие.  „В продължение на три години ходихме в Министерството на околната среда, водихме инвеститорите да разкажат на експертите. Те закупиха вече парцела, осигурили са средствата, но преди да започнат да правят инвестицията ще съберем отново целия Общински съвет, ще информираме гражданите, от това повече какво можем да направим. Не сме скрили нищо“, казаЛюбомир Христов.

Ивелина ИВАНОВА