Институциите в Кюстендил обсъдиха проблемите и грижата за децата в риск

Кюстендил. Институциите в Кюстендил обсъдиха проблемите и грижата за децата в риск, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Това стана по време на регионална работна среща в залата на Областна администрация – Кюстендил. По време на срещата беше обсъдено  актуалното състояние на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Кюстендил, потребностите от тази услуга на местно ниво,  предизвикателствата във връзка с осигуряване подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, както и повишаване междуинституционалното сътрудничество и качеството на социалните услуги във връзка с превенцията на риска от отпадане от училище и насилието в училище. „Тук са представители на всички институции работещи в сферата на закрилата на детето и на предоставяните услуги. Обсъдихме по какъв начин институциите работят заедно. Услугата за приемна грижа, настаняване и проблеми, защото това е една изключително важна услуга, която е алтернатива на настаняването на деца в институции. В нашия регион тази услуга работи добре”, каза Радостина Васева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Кюстендил. Присъстващите обсъдиха и до колко социалните услуги за деца могат за извършват превантивна работа по отношение задържането на децата в училище. „Да работим с децата, учителите и родителите във всеки един момент. Докато детето е още в училище или в детска градина, да се опитаме да помогнем на него и на неговото семейство докато е още там, а не да започнем да работим с него едва когато то започне да не посещава детската градина или училището”, каза Радостина Васева.

Венцеслав ИЛЧЕВ