Интерактивна карта, която ще бъде достъпна онлайн, ще показва всички общински терени, подходящи за залесяване във Варна

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Интерактивна карта, която ще бъде достъпна онлайн, ще показва всички общински терени, подходящи за залесяване във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Към нея ще има и кратко описание на необходимите административни стъпки – съгласувателна процедура с районните администрации по отношение на видовете дървета, които да се засаждат. Тази година е планирана озеленителна програма във всички райони на града. Работи се по опазването на зелената система – създаден е и нов парк във „Възраждане“. Успоредно с това се работи по нова паркова зона и спорна площадка в кв. „Виница“.

Главният архитект Виктор Бузев припомни, че Община Варна има публичен зелен регистър, изготвен съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за устройство на територията, в който са описани дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение. Всяко едно дърво, квартална градинка, улично озеленяване, които са на общински или държавна територия, са вписани и нанесени в карта. „Когато се изработва инвестиционен проект за строеж, тогава в частта озеленяване, проектант озеленител прави санитарна оценка на съществуващата растителност. Ако тя се засяга и трябва да бъде премахната, в самия проект се предлага компенсаторна озеленителна програма. Едва след проверка дали е изпълнена, се преминава към одобряване и издаване на разрешение за строеж“, обясни Виктор Бузев.

Десислава ВАСИЛЕВА