Информационна среща по проекти в областта на управлението на отпадъците се проведе в Пазарджик

Пазарджик. В Областен информационен център-Пазарджик се проведе информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците „, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от ОИЦ. На срещата присъстваха потенциални бенефициенти – представители на общинска администрация и юридически лица с нестопанска цел. По време на събитието, екипът на ОИЦ-Пазарджик запозна присъстващите с дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели. Те следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци и да се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв., а максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение е до 391 166 лв. В края на срещата, след като бяха запознати с условията за допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите, както и с правилата за оценката на проектните предложения, присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси към екипа  и да получат разяснителни отговори. Бяха обсъдени идеи и добри практики, които могат да бъдат пренесени и приложени на територията на Република България. По време на дискусията се обсъди възможно партньорство за съвместно участие по процедурата между НПО и община.

Ваня НИКОЛОВА