Информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема в град Добрич ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз

Снимка: Община град Добрич

Информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема в град Добрич ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Решението за това бе одобрено от общинските съветници на редовно заседание днес, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.  Докладната записка бе внесена от кмета Йордан Йорданов. Изпълнението на услугата обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема се осъществява по регламент на Европейския съюз, пренесен в българското законодателство. В контекста на правната рамка възлагането се извършва след проведен по процедура конкурс, на конкурентен принцип или чрез пряко възлагане на „вътрешен оператор“. Според изискването поне една година преди отправянето на поканата за участие в търг или прякото възлагане на поръчката се публикува информацията с определено съдържание. Община град Добрич в партньорство с Общинското предприятие „Градски транспорт Добрич“ ще изпълняват проект за интегриран градски транспорт по ОП „Регионално развитие“.

Жулиета НИКОЛОВА