Ирена Ковачева, ОД на МВР – Кюстендил: 104 деца са обхванати з детски полицейски управления на територията на Кюстендилска област

Ирена Ковачева, инспектор за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в областна дирекция на МВР – Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Инспектор Ковачева, на територията на Кюстендилска област се осъществява проектът за детски полицейски управления, какъв е броят на учениците ангажирани в тази дейност?

Ирена Ковачева: На територията на Областна дирекция на МВР – Кюстендил бяха създадени общо пет детски полицейски управления. Те функционират на територията на различни Районни управления на МВР. Две са в Кюстендил и по едно в Дупница, Рила и в Бобов дол. Обхванати са общо 104 деца, които са доброволци.

Фокус: В какви дейности бяха ангажирани участниците в детските полицейски управления за първия учебен срок?

Ирена Ковачева: Да, вече приключи първият учебен срок. В него децата бяха запознати с теми по опазване живота и здравето на хората, бяха запознати с дейността на полицейските органи от различните структури на МВР – органите на охранителна и на криминална полиция. Освен това те бяха запознати с темите за безопасност на движението по пътищата и спортното хулиганство. Учениците преминаха и обучение по детска полицейска лична защита.

Фокус: Какво предстои ?

Ирена Ковачева: През втория учебен срок предстои децата да преминат още няколко обучения. Когато става въпрос за лекционни мероприятия, те се провеждат в училищата, а темите за практически занимания се провеждат на открито.

Фокус: Има ли интерес от страна на учениците към тези занятия?

Ирена Ковачева: Да, децата приеха много добре идеята, отзовават се, добре се включват в етапите на работа. Самите те са запознати с това, че опазването на живота и на здравето на самите тях и на приятелите е от особено важно значение. Също така справянето в трудни ситуации, предизвикателствата които се появяват в къщи и на улицата, те трябва да знаят как могат да се справят в тези ситуации.

Фокус: Как мотивирате децата за участието им в тези дейности?

Ирена Ковачева: Мога да кажа, че първият учебен срок приключи с един конкурс, който обявихме като извън класни дейности. Конкурсът беше на тема „Аз и детското полицейско управление”. В него децата трябваше да участват с рисунка. Този конкурс се проведе във всички детски полицейски управления на местно ниво. Бяха излъчени трима ученици с най-добри рисунки. Идната седмица предстои да се проведе такъв конкурс и на областно ниво. Тогава рисунките на първите трима класирани ученици ще бъдат изпратени за участие в националния конкурс, организиран от Главна дирекция „Национална полиция”. Трябва да допълня, че графиците за втория учебен срок са изготвени. Предстои децата да продължат своето обучение, което е със срок от две години. В тези обучения са включени представители на различни организации и институции. Имаме сключени споразумения с министерствата на образованието, на правосъдието, с Българския червен кръст и с Българската православна църква. Имаме представители от всички тези институции, които ще вземат участие в обучението и изнасянето на беседи и лекции по различни теми, които касаят децата.

Венцеслав ИЛЧЕВ