Ирина Велкова, главен еколог на Община Кюстендил: Разделното събиране на отпадъци е важно за опазване на пленената и на околната среда

Главният еколог на Община Кюстендил Ирина Велкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Велкова, по какъв начин е изградена системата за разделно събиране на битови отпадъци в Община Кюстендил?

Ирина Велкова: Това, което прави впечатление на хората по града вероятно са цветните контейнери, които са на ЕКОПАК. Те са поставени за разделно събиране на отпадъци. Община Кюстендил е създала такава система със съдействието на самата фирма.  Разположени са 108 точки на територията на целия град, има 108 места, 108 площадки, на които са разположени трите контейнера – жълт, зелен и син. Освен това има разположени и контейнери за разделно събиране на територията на шест села от общината. Контейнерите са тип иглу. Те са с вместимост 1100 литра единия вид и 1500 литра е обемът на другия вид контейнери. В тях съответно се поставят хартия, пластмаса и стъкло.

Фокус: Предстои ли да бъде разширявана тази система?

Ирина Велкова: Ние съвсем скоро поставихме такава точка в село Ябълково. С предстоящата промяна сме изчислили, че  ни е необходимо разполагане на още 16 точки на територията на града, което ще помогне за по – пълното оползотворяване и събиране на тези отпадъци, защото на моменти се наблюдава недостиг. Не навсякъде има на удобно място разположени съдове. Някой път съдовете са пълни и хората, които искат да си разделят отпадъците, няма къде да ги оставят, така че да, предвиждаме разширяване на тази система.

Фокус: Да ви разбирам, че хората се възползват и са отговорни към разделното събиране?

Ирина Велкова: С радост мога да кажа, че разделното събиране набира популярност и все повече хора се възползват от тези контейнери. Община Кюстендил се старае много в тази насока, пак със съдействието на колегите от организацията по оползотворяване. Ние от няколко месеца работим по един съвместен проект с ЕКОПАК за популяризиране на разделното събиране. Правим дискусии с хората, на които представяме видеоматериали, клипчета, презентации и се опитваме да обясним защо е толкова важно това събиране и разделянето на отпадъците. Защото се оказва, че то освен че е нормативно изискуемо от Закона за управление на отпадъците, то е и в основата на намаляване на количествата на депонираните отпадъци, което е изключително важно за опазването на планетата ни и за спасяването на природата.

Фокус: На какъв етап е проектът за изграждане на площадката за предварително третиране на отпадъците ?

Ирина Велкова: Площадката е една, тя е претоварна площадка, която е част от големия проект за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци в Дупница. На тази площадка ще има монтирани и изградени две инсталации. Едната за предварително третиране на отпадъците, а другата – за компостиране на биоразградимите отпадъци. Защото задължение на всички нас е да разделяме отпадъците от опаковки, но и на биоразградимите отпадъци. В момента инвестиционното намерение е внесено за разглеждане за финансиране. Имахме няколко забележки от финансиращия орган, които сме отстранили своевременно и сега чакаме разглеждане за финансиране.

Фокус: Предстои ли промяна по отношение на регламентите за събиране на отпадъците?

Ирина Велкова: Предстои промяна в нормативната уредба от такава гледна точка, че е има определен брой жители, на които трябва да бъдат поставени съдове за разделно събиране. Например на 500 човека, трябва да има една бройка съдове. Сега е предложено намаляване на тази бройка, например на 300 човека да има една такава тройка. Всички ние сме длъжни да събираме и разделяме отпадъците си. Депонирането на отпадъците  е на депа. Трябва да бъде сведено до минимум. Всичко, което е рециклируемо, да бъде отделяно настрани за рециклиране, за последващо оползотворяване. Само това, което не става за нищо друго, за никакъв друг вид оползотворяване или рециклиране, тогава да бъде депонирано. Абсолютно задължително ще стане, то и сега е задължително, мерките се засилват с течение на времето, разделното събиране на биоразградимите и на биоотпадъците. Тоест когато ние построим инсталацията за компостиране, целият този биоразградим отпадък, който виждаме да се трупа на купчини по улиците, зелените отпадъци, отпадъците от градините при есенното почистване, листа, то ще отива на инсталацията за компостиране. Съвсем скоро таксата за битови отпадъци за населението ще бъде изчислявана по съвсем различен начин. Идеята е да плащаме за реално изхвърлено количество отпадък. И единствено разделното събиране и правилното управление на отпадъците на всеки един от нас в нашия си дом, освен че ще опази природата, ще ни помогне да намалим чувствително таксата за битови отпадъци, която трябва да плащаме.

Венцеслав ИЛЧЕВ