Ирина Маджарова, зам.-кмет на Община Ветрино: Голяма част от децата и учениците, които не посещават училище, живеят със семействата си в чужбина

Ирина Маджарова, зам.-кмет на Община Ветрино, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Маджарова, колко училища ще функционират на територията на община Вълчи дола през новата учебна 2017/ 2018 година?

Ирина Маджарова: На територията на община Ветрино има само едно училище, което според новия закон е преобразувано от средно общообразователно в средно училище. За учебната 2017/2018 година в СУ „Христо Ботев“ във Ветрино ще се обучават общо 319 ученици от първи до 12 клас. От тях 262 са пътуващи от населени места в общината. От 9 населени места всъщност се извозват ученици в училището във Ветрино. Учениците, които ще се обучават в първи, втори, трети и осми клас, са разпределени в две паралелки. През новата учебна година в единственото училище на територията на община Ветрино ще се обучават 37 първокласници, които са разпределени в две паралелки. Традиция е в нашето училище кметът да подарява книжка с български народни приказки на всички първокласници  с пожелание да се учат добре. Всички ученици, както и децата от подготвителните групи, са снабдени с учебни помагала, които са доставени са още през месец август.

Фокус: А детски градини?

Ирина Маджарова: Детските градини на територията на община Ветрино са две с три филиала. За съжаление, полудневната ни детска градина, която съществуваше досега в село Невша, ще бъде закрита с решение на Общинския съвет и през тази учебна година няма да съществува. Децата от село Невша ще бъдат извозвани в целодневната детска градина във Ветрино с осигурен транспорт на общината. Закрива се поради малкия брой деца в населеното място. За да съществува като полудневна детска градина, трябва да има минимум шест деца, а те са две-три.

Фокус: Има ли проблеми по отношение финансирането на детските градини и училищата?

Ирина Маджарова: Не, няма проблеми по отношение на финансирането на училището и детските градини. Заради малкия брой деца в детските градини се налага общината да ги дофинансира. По отношение на училището – успяват да се вмъкнат в целевите средства, които получават, но въпреки това общината преди години взе решение да им предостави земите за стопанисване. Те ги отдават под наем и средствата се използват за нуждите на училището, преди това парите влизаха в бюджета на общината. Сградният фонд на образователните институции е в добро състояние и където е имало необходимост, са осъществени ремонтни дейности. В училището вече има и кабинет по трудово обучение. Осигурен е и необходимият брой учители и персонал за новата учебна година. В училището и детските градини има медицински сестри, които се грижат за учениците. Има назначен и лекар, който обслужва учениците в училището. Той е на щат към общината и разходите за необходимите лекарства за първа помощ са за сметка на общинския бюджет.

Фокус: Колко екипа за обхват са сформирани на територията на общината по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и как работят?

Ирина Маджарова: По механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на общината има сформиран един екип за обхват, като вече са подготвени протоколите за последните издирени три-четири деца, отпаднали от образователната система. Една голяма част от децата и учениците, които не посещават училище, са вече изселени със семействата си в чужбина.  Нямаме обратна информация за тях дали посещават учебни заведения или не.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА