Ирина Млъзева, РЗИ – Велико Търново: Хората, навършили 65 години, могат да се възползват от „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип“,

Велико Търново. Стартира „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“. Това съобщи д-р Ирина Млъзева, директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус“-Велико Търново. Тя уточни, че с цел снижение на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с него, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, с Решение № 6/10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета „Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“.

„При хората над 65-годишна възраст заболеваемостта е сравнително ниска, но процентът на тежките случай и смъртността е много висок. При хората в напреднала възраст противогрипната ваксина намалява тежкото протичане на усложненията до 60%, а смъртните случаи до 80%. В изпълнение на дейностите по програмата от Министъра на здравеопазването и Управителя на НЗОК е подписано указание. Преки изпълнители на медицинските дейности по програмата са общопрактикуващите лекари. Целева група по програмата са лицата, навършили 65-годишна възраст към датата на извършване на имунизацията, включени в пациентската листа на общопрактикуващите лекари и са с непрекъснати или прекъснати здравноосигурителни права. При здравноосигурените лица пациента не дължи пари за преглед, ваксина и манипулация, а здравно-неосигурените лица заплащат само прегледа преди имунизацията, по цени определени от лечебното заведение. Срокът за извършване на имунизации по програмата е 01.10 – 31.12.2019 г. Все още има проблем с доставките на ваксини, но се надявам, че в най-скоро време ще бъде решен“, обясни д-р Млъзева.

Тя уточни, че общопрактикуващият лекар предписва и прилага профилактична грипна ваксина на лица от целевата група, при спазване на изискванията на чл. 11 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България. Ваксините, необходими на всеки ОПЛ за имунизация на лицата от целевата група от пациентската му листа се заявяват към доставчика и следва да бъдат транспортирани и съхранявани при необходимите температурни условия, съгласно изискванията на Наредба № 15. „Имунизацията с профилактична грипна ваксина се извършва еднократно за имунизационния период на всяка година от действие на националната програма. Отчитането на приложените ваксини става към нас под код, съгласно Приложение 7 на Наребда 15“, отбеляза д-р Млъзева.
Рени АТАНАСОВА