Йоана Христова, зам.-кмет на София: Отчитаме голям интерес към подмяната на старите печки от домакинствата, предстоят нови разяснителни кампании

Столична община започна кампания за безплатна подмяна на стари печки. Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Разговаряме в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ с Йоана Христова – заместник-кмет на София по направление „Зелена система, екология и земеползване“

 

Водещ: Г-жо Христова, какъв е процентът на домакинствата в столицата, които се отопляват на твърдо битово гориво?

Йоана Христова: Ние направихме едно изследване миналата година, което беше и представено. 55 хиляди са домакинствата, които се отопляват на твърдо битово гориво на територията на Столична община, което е един голям процент от общите жителите на София. Знаете също така, че 35% от замърсяването на въздуха с фини прахови  частици идва именно от твърдото битово отопление. Затова една от мерките в нашата програма за управление на качеството на атмосферния въздух беше всъщност подмяна на този тип отоплителни инсталации.

Водещ: Колко домакинства ще обхване обявената кампания?

Йоана Христова: В момента кампанията е насочена към гражданите, които се отопляват на твърдо битово гориво на територията на цяла София, тоест ние се обръщаме към всички над 55 хиляди домакинства, които използват дърва и въглища за отопление. Ресурсите, които ще можем да покрием на този етап идват от две места. От една страна, това е програма „LIFE” на Европейската комисия, а вчера представихме и одобрения проект, който е съвместен между Столична община и други 5 партньорски общини. Като в допълнение към този проект сме подали и проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Общо ресурсът по двете програми ще покрие около 20 000 домакинства, всъщност около 1/3 от територията на общината.

Водещ: А имаме ли вече изявен интерес от столичани?

Йоана Христова: Имаме изключително голям интерес. Още вчера, когато тази кампания реално стартира с възможност да се вземат и да се подават заявленията. Срокът е от 13 март до 13 юни. Това е времето, в което всеки може по местоположение на имота в кметството или при кметския наместник, или в района да си вземе такова заявление, да го попълни и отново да го подаде там. И интересът на гражданите е огромен. Постоянно и нашите телефони звънят, както и телефоните на районните администрации. Така че аз очаквам в рамките на тези месеци, в които гражданите могат да подават тези заявления, да имаме достатъчно интерес.

Водещ: А каква е самата процедура? След като гражданите заявят своя интерес какво следва от тук нататък? Кога те ще получат алтернативните форми на битовото отопление?

Йоана Христова: След като гражданите заявят своя интерес тези справки ще бъдат обработени. И на следващи етап всеки гражданин ще бъде посетен от експерти, които на място да установят дали това, което е посочено в заявлението отговаря на действителността. Защото, ако сте обърнали внимание, с тези образци за намерение гражданите посочват, че те използват твърдо битово отопление и искат  да сменят това устройство с алтернативни екологични уреди. Тоест, това е едното от нещата, които на място ще трябва да бъде проверено. В допълнение към това всички инвестиции трябва да бъдат направени в сгради, които са законни. Тоест, това е още едно обстоятелство, което ние ще трябва да проверим.

Водещ: Г-жо Христова, какви ще бъдат алтернативните форми на битовото отопление?

Йоана Христова: Както е посочено и в заявлението, всички, които в момента се отопляват на дърва и въглища, могат да избират между централно отопление на ТЕЦ или отопление на природен газ, или отопление с климатик, или отопление на пелети. Оставили сме една възможност, когато хората по принцип осъзнават, че трябва да сменят старото си устройство, но не знаят с какво точно искат, да могат да маркират и такова квадратче, за да може на мястото с нашите експерти да бъдат направени допълнителни разговори кое е най-доброто решение за тях.

Водещ: Хората ще бъдат консултирани и посъветвани от експерти.

Йоана Христова: Точно така.

Водещ: Изпълнявате програма, в която има над 100 мерки, които засягат подобряването чистотата на атмосферния въздух. Бихте ли ни изброили някои от тях?

Йоана Христова: Тези мерки действат в своята синергия, доколкото с транспорта на територията на Столична община той се явява най-големият генератор на фини прахови частици, голяма част от мерките са насочени всъщност към ограничаване на емисиите на ФПЧ всъщност от транспортния източник. През тази година също предстои доставка на екологични средства за градския транспорт, с което се надяваме, че ние ще обновим парка, който е за превоз на пътници на територията на Столична община на 90%. Така че това е едната от посоките, в които се работи – нови и екологични, по-модерни автобуси. Дойдоха и първите автобуси, които са електрически, продължават доставките на автобуси на природен газ. Имаме и нови трамваи. Метрото е другата голяма мярка, по която се работи с разширяването на третия лъч. Нашите очаквания са, че с третия лъч на метрото ще успеем да спестим до 90 хиляди тона емисии на година, защото в момента те са около 70 хиляди тона спестени емисии, които всъщност не излизат в атмосферата точно затова, защото голяма част от гражданите вместо да използват автомобилите си, използват услугите на метрото. Друга голяма група от мерки е облагородяването на зелените пространства и засаждането на повече дървета. Ежегодно ние засаждаме над 2000 дървета, но за последните години тези бройки също се увеличават, както и работата по облагородяване на междублоковите пространства. Това е 1/3 линия, ако мога да я уточня. Паралелно с това текат и голям брой проверки, както рутинни такива, така и извънредни в дни, в които това се налага. Говоря за проверки, които се осъществяват от Столичен инспекторат, както на строителните обекти, така и на автосервизи, пунктове за смяна на гуми, пунктове за изкупуване на вторични суровини. Към началото само на тази година са проверени над 400 строителни обекта и съответно имаме и проверки, които са извършени на пунктовете и автосервизите, за които споменах. Те са над 81 броя. Така че ограничаването на емисии от подобен тип обекти също е една от мерките по нашата програма. Паралелно с това знаете, че въведохме и още един компонент на разделното разбиране на територията на Столична община, освен досегашните 12 потока разделно събиране на отпадъци. От тази година официално след гласуване на СОС беше въведена и система, която е насочена към събиране на текстилните отпадъци, отново с оглед избягването използването им като нерегламентирано гориво за отопление. Едрогабаритните отпадъци са друга мярка, която мога да посоча от нашата програма, с което вдигаме кратностите на извозване на едрогабаритните отпадъци, отново като една от мерките те да не се използват за нерегламентирано отопление. Така че това са различни посоки. Видно е и от нашата програма, по която ние работим, защото – пак казвам, всички мерки действат в своята синергия. Най-важното, към което в момента сме се фокусирали и към което ще насочим нашите усилия, е подмяната на отоплителните инсталации на домакинствата, за да имаме и този допълващ компонент.

Водещ: И в тази връзка – по време на обсъждането на бюджета на Столична община тази година се заговори за т.нар. филтри, които могат да бъдат монтирани на комините на къщите, отново във връзка с битовото отопление. Дали ще се осъществят и тези дейности?

Йоана Христова: Ние, както казах, работим съобразно възможностите на различните финансиращи организации и техните изисквания за финансиране. Имаме такъв проект, който осъществяваме понастоящем. Това е проект, финансиран по програма „Балкани – Средиземно море“. Там сме партньор с редица други балкански градове, но част от този проект е монтирането на такива филтри – 25 на брой – на комини на домакинства, които се отопляват на твърдо битово отопление. Така че ние ще последваме и ще търсим възможност за реализация на всички мерки, които водят до намаляване на емисии. Те варират спрямо това дали намаляваме емисиите, подменяйки източника на тези емисии, или ги намаляваме преди излизането в атмосферата. Но резултатът е един същ – по-малко ФПЧ във въздуха.

Водещ: Г-жо Христова, какви други възможности има за европейско финансиране в тази посока?

Йоана Христова: Аз смятам, че ресурсът, който в момента е осигурен по програма „LIFE” – над 16,6 милиона евро, като за Столична община той е малко над 6,5 милиона евро, допълнително към това ресурсът, който ние успяхме да защитим по програма „Околна среда“, който е около 40 милиона лева, на този етап биха дали доброто начало за подмяна на отоплителните инсталации. И ще си позволя да обърна внимание, че един от основните резултати по програма „LIFE” е изработването на предложение, което да е на национално ниво, за изпълнение на алтернативен преход и преминаване към екологощадящи форми на отопление. Тоест, една обща схема, която да може да бъде приложена на национално ниво със съответните финансови източници, така че все повече и повече домакинства да могат да сменят остарелите си печки на дърва и въглища с по-модерни, по-чисти и по-екологосъобразни уреди, които всъщност правят и у тях да е по-топло, за да може всички ние да дишаме един по-чист въздух. Самата Община съфинансира бюджета по програма „LIFE”. Нашето собствено участие е малко над 6 милиона лева, така че има и общински средства, които вече са привлечени към това да подменяме безплатно отоплителните инсталации на хората.

Водещ: Г-жо Христова, благодаря ви за участието в „Екологичен резонанс“.

Йоана Христова: И аз ви благодаря. Може ли да използвам да призова и пред вашето радио просто гражданите на общината да са активни и да се възползват от възможността, която сме дали в момента, да заявят своето намерение, че желаят да бъдат подменени техните отоплителни инсталации. www.sofia.bg/bitovootoplenie е и сайтът, на който могат автоматично да свалят заявлението и да го подадат после в районните администрации.

Водещ: Разбира се. Нека да споменем и срока само – до 13 юни.

Йоана Христова: Срокът е до 13 юни. Смятам, че има достатъчно време, но нека и гражданите да бъдат активни. Предстоят и доста разяснителни кампании в тази посока.

Йоланда ПЕЛОВА