Йорданка Фандъкова, кмет на София: Основният стратегически приоритет в проектобюджета на Столична община е подобряване качеството на въздуха

Снимка: Столична община. Кметът на София Йорданка Фандъкова: Без включването на цялото общество няма как да се справим с битката срещу мръсния въздух

Интервю с кмета на София Йорданка Фандъкова за предаването „Екологичен резонанс на Радио „Фокус“

Водещ: Здравейте, г-жо Фандъкова. Качеството на въздуха над столицата е силно влошено. Десетки станции отчитат завишени нива на фини прахови частици във въздуха. Стойности в пъти над нормата. Как ще коментирате ситуацията?

Йорданка Фандъкова: Действително в първите дни на новата година имаше чувствително повишение на нивата на фините прахови частици. Според експертите два са основните източника на замърсяване – автомобилният трафик и битовото отопление на твърдо гориво. Трябва да подчертаем, че изключително силно влияние върху замърсяването на въздуха в София имат и метеорологичните условия. По данни на института по Метеорология от 5 до 9 януари в София имаше температурна инверсия, когато естествената вентилация на въздуха спира. В столицата това са сравнително чести явления, защото ниското поле е кутловинно. Това се случва всяка година, особено по това време на годината. Днес вече се вижда, че без промяна в другите фактори, само с появата на вятър, нивата на фини прахови частици паднаха под нормите за цяла София, въпреки това обаче всички сме длъжни да предприемаме мерки, които да ограничават битовото отопление на твърдо гориво, да подобряват автомобилното движение в София. През последните година заедно с Министерството на околната среда и водите предприехме редица мерки за ограничаване на замърсяването и от два типа източници. Тези мерки изискват специални усилия както от общината, така и от държавата. В същото време обаче усилията са свързани до голяма степен с промяна на нашите нагласи, както и с начина ни на живот, начина за предвижване, начина за отопление – за това е изключително важна информираността на гражданите. В това отношение на сайта на Столична община в реално време се публикуват официалните данни от Изпълнителната Агенция по Околна среда за нивата от всички видове замърсители в това число и фините прахови частици. В момента общинският съвет разглежда и допълнителни мерки, които предложихме за действие при прогноза за превишения. Заедно с БАН изработихме и първата за София система за ранно предупреждение при високи нива на фини прахови частици. Тук трябва да уточним, че това е прогноза. Успеваемостта на прогнозиране според учените от БАН е над 80%, а в същото време ние следим внимателно и реалната ситуация, като мерките, които споменах са насочени основно към ограничаване на автомобилния трафик и насърчаване на гражданите да използват градския транспорт. Основни предложения в това отношение са въвеждането на зелен билет на цена от 1 лв. за целия ден при по-високи нива на замърсяване. Целта е повече хора да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт. Предлагаме и безплатни буферни паркинги. Обсъжда се и повишаване цената за паркиране в синя зона. Дали ще бъдат приети точно тези мерки предстои да видим, в момента се обсъждат в комисиите на Столичния общински съвет. Това, което и ние правим през последните месеци е по-засилен контрол върху пунктовете за вторични суровини, автосервизи, общински блокове. Целта е да предотвратим изгарянето на отпадъчни материали за битово отопление. Те са особено проблемни, в някои райони на София. През последните години предприемаме редица дългосрочни мерки, като подобряване на градския транспорт, подобряване на чистотата на града. Последните дни увеличихме дейностите по почистване, като продължаваме да извършваме механизирано метене на основни булеварди, както и миене тогава, когато експертите преценят, че няма опасност от заледяване, заради ниски температури. С всички законови правомощия, които притежаваме се опитваме да ограничим до минимум изгарянето на отпадъчни материали като гуми, отработено масло, пластмаси, едрогабаритни отпадъци. Още от месец декември столичният инспекторат направи кампания за събиране на използваните гуми на територията на няколко района на София като постепенно увеличава районите, за да може да не стигат тези отпадъчни материали до недобросъвестни граждани и които ги ползват за горене. В момента са събрани над 3000 гуми в районите Овча купел, Младост, район Искър. Предстои през събота и неделя да се събират стари гуми в район Люлин и Връбница. До дни ще започне и кампанията за събиране на текстил, който също се използва от някои хора за горене и замърсява чувствително въздуха в тези райони. Засилихме в пъти събирането на едрогабаритни отпадъци – това са отпадъци, които хората изхвърлят до контейнерите основно стари мебели, строителни отпадъци, които също могат да се използват неправомерно за отопление. От месец декември заедно с РИОСВ и Общинска полиция извършваме и проверки на пунктовете за събиране на вторични суровини и автосервизите като целта е да се санкционира изгарянето на отработени масла. Вече са съставени осем акта на нарушение, като глобите, които се налагат от РИОСВ са до 4000 лв. Столичната община няма правомощия да извършва проверки вътре в домовете на гражданите за използване на отпадъчни материали за отопление, но по наше искане Министерството на околната среда водите стартира процедурата по изработване и въвеждане на стандарти за твърдо гориво. Целта е на пазара да не бъдат допускани дърва и въглища с високо съдържание на пепел, на сяра за въглищата, които са и основни замърсители в зимните месеци. Преди два дни стартира и пилотният проект за подмяна на печки и отоплителни инсталации в район Нови Искър.

Водещ: Министерството на околната среда и водите обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух по приоритетна ос 5 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Как София ще се възползва от това?

Йорданка Фандъкова: Столичната общини вече изпълнява втора актуализирана програма за качеството на атмосферния въздух до 2020 година. Във връзка с обявената от МОСВ процедура за кандидатстване за актуализация на програмите, през тази година Столична община ще подготви проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, като ще кандидатстваме като хоризонта на новата програма ще бъде 2021 – 2026 година, така че както винаги ще се възползваме максимално от всички възможности, за да можем да подкрепим нашите усилия и да ги координираме и концентрираме в посока подобряване качеството на въздуха. Подготвихме актуална карта за начина на отопление на домакинствата във всички района на София, за може да се планират мерки спрямо спецификата на отделните квартали. За тази карта се прави и актуално изследване. Това са важни моменти и ние ще се възползваме от всяка една възможност.

Водещ: Разкажете ни за Проектобюджета на Столична община за 2018г. Какво предвижда той? Към какво са насочени проектите през новата година?

Йорданка Фандъкова: Проектобюджетът за 2018г. вече се обсъжда в общинския съвет с различните групи. Предстои официалното внасяне в края на тази седмица, за да може да се разгледа и одобри края на месеца. Основният стратегически приоритет, който залагаме в проектобюджета е имено подобряване качеството на въздуха. Почти цялата капиталова програма на Столична община е насочена към инвестиции в тази посока. Ключовите ни приоритети за тази година са строителството на третия лъч на метрото  – в строителството на 12 км нови метролинии от Подуяне през центъра, през Красно село, Овча купел до околовръстния път при Горна Баня. Ще инвестираме над 327 млн. лв. европейско финансиране като средствата, които залагаме за съфинансиране от страна на Столичната община са 90 млн. лв. Плановете ни са да приключим изграждането на тунелите на метрото с тунелопробивната машина и тя до края на годината да излезе до театъра зад канала. Също така да са готови с конструкциите на първите осем станции от централния участък, като започнем и монтирането на оборудването и довършителните работи. През есента на тази година ще възстановим изцяло движението по бул. Патриарх Евтимий и при двете нови станции, както и по улица „Георги Софийски“ по стария маршрут. Ще бъде завършено и пуснато в експлоатация и кръстовището на две нива на бул. Цар Борис III, бул. Гоце Делчев и ул. Житница. Знаков обект за 2018г. по отношение на основните ремонти е реконструкцията на ул. Граф Игнатиев и пл. Славейков, една от малкото останали централни зони, които се нуждаят от цялостна реконструкция. Подменяме изцяло подземната инфраструктура, настилките, засаждаме дървета, реконструираме пл. Славейков с нови функционални места за продажба на книги. Заложените средства в бюджета за тази дейност са над 13 млн. лв. Изцяло инвестираме в ново трамвайно трасе по ул. Граф Игнатиев, като инвестициите в реконструкция на трамвайния релсов път са много сериозни през тази година, заложили сме над 37 млн. лв. Освен ул. Граф Игнатиев ще бъде ремонтирано и трамвайното трасе на трамвай №5, което е и най-старото трамвайно трасе в София, също така и трамвайните релси по ул. Каменоделска, ще довършим и участъкът от бул. България, който оставихме заради строителството на метрото. Много сериозен ангажимент за тази година, освен реконструкцията на основни улици и булеварди, която продължаваме е и ремонт и изграждане на улици в квартали във всички района на София. За първа година изравняваме средствата за реконструкция и ремонти на основни улици и булеварди и тези за улици в квартали. Знаков проект на „Зелената система“, който сме заложили е ремонта на Западен парк. Над 27 млн. лв. ще инвестираме в паркове, градски градини и рекултивация на старите депа. Това е също много важна мярка не само за по-добра градска среда, но и за по-добро качество на въздуха. Ще продължим със обновяването на още един вход на Южен парк, изграждането на първият етап от парк Въртопо в Младост и залесяване по основни улици и булеварди. Ще продължим и проектите, които стартирахме през тази година за залесяване. Това са проектите – „Новата гора на София“ и „Моето зелено училище“ с които организираме засаждането на над 125 хиляди дървета. Над 32 млн. лв. отделяме за строителството на 11 нови детски градини, 3 училища и мерки за енергийна ефективност на 30 детски градини и училища. Средствата за енергийната ефективност основно са от Оперативна програма „Региони в растеж“ и Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ). Чрез общинските дружества инвестираме сериозни средства в подновяване на градския транспорт 127 млн. лв. за закупуване на още 142 нови автобуса на природен газ и 20 електробуса. Така че на практика почти цялата инвестиционна програма, която е в размер на над 492 млн. лв. е насочена имено към инвестиции в подобряване на околната среда. Над 75% от тези средства защитихме по оперативни програми, останалите са част от собствените средства на Столична община. В рамките на проекта за бюджет, който е в размер на 1 млрд 433 млн. лв. са заложени повече средства за образование, за здравеопазване, за социални дейности. Това са и средствата, които държавата увеличи за заплатите на учителите, на социалните работници, на медицинските сестри в детските ясли и училищата. Така че продължаваме да работим усилено за подобряване средата в града.

 

Водещ: Какви възможности дава Българското председателство на Съвета на ЕС за София?

Йорданка Фандъкова: Домакинството на председателството на България е голямо предизвикателство за нас. Знаете, днес вече започват първите сериозни срещи, затруднения в движението, но в същото време това домакинство дава и огромни възможности да представим капацитета на нашия град, да представим възможностите за инвестиции в туризъм. Ние работим заедно с държавните институции, за да можем максимално да се възползваме от тези възможности. В рамките на председателството са заложени форуми, които са от изключително значение за развитието на София и са в изпълнение на нашите основни приоритети. Една от тези срещи  е срещата на министрите на околната среда, която ще се проведе от страна на Министерството на околната среда и водите. За срещата министър Димов предложи да включим и да се включим ние кметовете и хората, които работим на терен и имаме реални наблюдения върху това какви мерки са приложими, които биха дали по-добър резултат за подобряване на околната среда. През месец юни по инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел в София ще се проведе и дигиталната асамблея на Европа. Това ще бъде най-голяма събитие с европейски мащаб в сферата на дигиталните технологии, а за София това е един от основните приоритети за развитието на икономика на града. Така, че наред са възможностите да представим историята, забележителностите на града и ние ще се възползваме максимално и от това, за да можем да подкрепим нашата визия за развитие на града.

Водещ: Благодаря Ви за това интервю.

Йоланда ПЕЛОВА