Йордан Йорданов: До средата на 2019 година целият град ще има напълно нова визия

Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Какво предстои да бъде обновено в града през първата половина на годината, говорим в инфраструктурен план?

Йордан Йорданов: Сигурен съм, че ако тръгнем да изброяваме, няма да ни стигне времето, но накратко бях казал преди време, че до средата на 2019-та целият град трябва да има тотално нова визия. И продължавам да държа на тези думи. Защо? Защото в първата половина на 2018 година много активно се работи върху водния цикъл и съпътстващите дейности. Много от блоковете не само по Националната програма за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, но и по други програми, включително „Региони в растеж“, са вече пред завършване. Много инфраструктурни неща, като тротоари, едно от нещата, които сме обещали преди две години. Тротоарите са на дневен ред. Голяма част, може би около 5-6- км тротоарна мрежа ще бъде тотално обновена, включително и екосистемата. Разбирайте някъде ще отпаднат дървета, другаде ще бъдат посадени. Предстоят ни изключително много строителни дейности. Като тук е моментът, разбира се винаги не пропускам да отбележа, че трябва да сме по-търпеливи и да бъдем толерантни, тъй като ще има много затворени улици, много допълнителни ремонти. Тук трябва да включим и периода след самия воден цикъл и даже паралелно преасфалтирането на пътища и улици. Ще обновяваме сгради на училища, детски градини тази година. Три училища са включени, няколко детски градини за енергийна ефективност. Доста богата строителна програма ни предстои. Не само през първата, но и през втората половина на годината и през следващата.

Фокус: Има ли шанс тази година да бъде ремонтирано мостовото съоръжение по бул. „Добруджа“, там част от парапетът падна вследствие на бурен вятър?

Йордан Йорданов: Да имаме запитване затова. Всъщност преди около месец или по-малко парапетът падна там, защото не е поддържан, всъщност от както е построен – над 25 години. За съжаление заради силния вятър, явно парапетът е бил в толкова лошо състояние, че просто е паднал. Но ние чакаме удобно време, говоря за удачно времето като метеорологични условия, за да можем да излезем там. Не е работа просто за един ден. Там се изисква много повече неща – заварки и други допълнителни дейности. Този парапет ще бъде възстановен. Това нека да не бъде притеснение. Предвид метеорологичните условия не можем в момента да го възстановим. На второ място дължината на парапета, който падна, е изключително голяма. Не говорим за 10-20-30 метра, а за доста повече. Това ще се случи, когато температурите се нормализират.

Фокус: Готова ли е вече общинската полиция и кога ще заработи? На какво ще залагате главно чрез нея след като видеонаблюдението се отлага по финансови причини?

Йордан Йорданов: В краен етап е процедурата за избор на общинска полиция. Знаете, конкурсът се провежда от МВР и те провеждат всички негови етапи и определят допустимостта на всички кандидати. На този етап не сме уведомени, че има избрани служители за общинска полиция, тъй като мисля, че предстои още един етап до завършване на самата процедура. На първо време екипът ще бъде от седем плюс един човек – един ръководител и седем служители, които образно казано ще бдят за спокойствието и сигурността на гражданите. За да изведем приоритетите в работата първо искаме да има действаща общинска полиция. Все още не са провеждани разговори с МВР как ще бъдат организирани дейностите по приоритети. Но най-важното за мен е така наречената общинска полиция да има възможност да обикаля по квартали и по места, където към момента малката структура на МВР за съжаление няма възможност да вземе отношение. На второ място ще следят за движението по пътищата, за сигурността и не на последно място и едно най-важните неща – да се контролира вандализма.

Фокус: Ще бъде въведена нова схема за контрол на градското почистване – повече за това, за самата схема, защо, от кога?

Йордан Йорданов: Още преди време заявих, че бих искал да бъде направена реформа в сметосъбирането и почистването на улици. Схемата вече започва да работи поетапно. Разликата отпреди е, че има нови райони. Повече ще бъдат обособените зони, но всяка с по-малка площ. Целта е ръководителите на фирмата да могат по-лесно да ръководят дейностите и за да може общината по-лесно да ги контролира. Въвеждат се нови да ги наречем двустранни протоколи, които задължително се подписват от фирмата изпълнител или ръководителя на съответната зона. Подпис се полага и от еколозите на общината. Правят се ежедневни снимки, прилагат се към протокола и се изчислява дейността, извършена примерно от 8,00 сутринта до 8,00 вечерта. По този начин има двустранен процес – от ръководителя на района и от еколога на общината. В този случай няма как някой да подаде неверни данни. Първо се прави обход на съответните райони и тогава се създават съответните протоколи. Тези протоколи се подават в Общината, прави се отчет и чак тогава предстои заплащане.

Фокус: От години в Общината работи „зелен телефон“, ползват ли го гражданите, активни ли са?

Йордан Йорданов: Като че ли по-често се използва стандартната линия, дори и там хората подават своите „зелени“ сигнали. Подават се сигнали за премахване на дървета, за изграждане на зелени зони. Мисля, че гражданите в последните две години се научиха много добре и знаят много добре каналите, които да ползват. И в Общината, и на сайта й има карта, която може да се ползва, и във Фейсбук, и по електронната поща, достатъчно много канали имаме за връзка с гражданите. Начините за контакт вече се наложиха трайно в нашето ежедневие като и мисля, че това работи много добре.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА