Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Една от най-важните задачи, която обединява хиляди европейци, е необходимостта заедно всички да направят своето място чисто и подредено

Снимки - Фейсбук профил на кмета на Добрич Йордан Йорданов

„Да направим заедно своето място чисто и подредено е една от най-важните ни задачи. Тази идея обединява хиляди европейци изправени пред същите проблеми като нас“. Това написа в своя Фейсбук профил кметът на Добрич Йордан Йорданов. Само от общите усилия на всички граждани зависи да променят своя живот към по-добро. „На политически дебат по проблемите на екологията представителите на местните власти разисквахме опита на всяка държава при справянето с основните замърсители на околната среда. Приоритет на градовете е общността да се включи в опазването на природата. Това се прави със стимули хората да ползват по-малко автомобилите си, екологичен градски транспорт, информационни кампании за разделно сметосъбиране, ранно обучение на децата и внедряване на нови технологии“, допълва кметът. Кметът на Добрич взе участие в двудневна среща на високо равнище във френската столица Париж, организирана от Европейската комисия в инициативата „Споразумение на кметовете“. В рамките на форума представителите на местните и регионални власти трябваше да обменят добри практики и да работят заедно за изграждане на стабилни и сигурни градове. През втория ден кметът Йордан Йорданов участва в среща на местните власти за устойчиви градове и региони. „Споразумението на кметовете“ е инициатива, в която местните и регионални власти се ангажират доброволно с постигането и надхвърлянето до 2020 г. на определената от Европейския съюз (ЕС) цел за намаляване на емисиите на CO2 с 20 %. Неотдавна ЕС пое нов ангажимент, а именно да намали емисиите на CO2 с 40 % до 2030 г. Рамката на политиката на ЕС за 2030 г. също определя като цел на ЕС постигането на поне 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление и поне 27 % допълнителни икономии на енергия до 2030 г. Община Добрич е една от първите български общини, която се присъдени към европейската инициатива през 2008 година и активно работи за постигане на нейните цели.