Йордан Йорданов: Политиците, които дават примера, трябва да се съобразяват, че след тях идват млади, ерудирани хора, които искат да постигнат най-голямата си мечта – обединена Европа

Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Как приемате избора да сте сред малцината участващи в VIII-та Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете, която ще се проведе на 14 и 15 март в румънската столица Букурещ?

Йордан Йорданов: Смятам, че това е поредна възможност, при която Добрич може да има активно представителство. Може да бъде много добре представен и това да даде една бъдеща възможност изобщо на нашия град да бъде част от европейската политика и да бъдем допитвани, когато се взимат важни решения, по-специално за регионите. Защото ние живеем в един граничен регион, където от една страна е Североизточна България, от друга страна това е Южна Добруджа, която е била и част от Румъния. За нас е изключително важно да се позиционираме правилно в Европа и изключително важно да се чуват нашите искания. Така че аз това участие приемам като възможност да издигнем Добрич на едно по-високо равнище, което смятам, че заслужаваме.

Фокус: Какво представлява форумът?

Йордан Йорданов: Общо са селектирани 100 изборни лица на местно и регионално ниво от Европейския съюз (ЕС), на възраст до 40 години. Избрани са от специална комисия за участие в VIII-та Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете. Мога да кажа, че събитието е най-мащабната инициатива на Европейския комитет на регионите, като се провежда на всеки две години и целта му е да се получи един дебат между изборни лица на регионално и местно ниво по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз. Самата среща ще се проведе на 14 и 15 март. Но за мен беше изненада това, което последва след нашето кандидатстване и впоследствие избора, който получихме. За мен беше изненада и последващото писмо, което пристигна. Това е една покана от Европейската народна партия (ЕНП). Непосредствено след срещата на високо равнище на следващия ден – 16 март, съм поканен от тази партия на отделен форум, който те организират. Поканени сме общо 33-ма млади лидери от цяла Европа да присъстваме  на този техен форум. От програмата се вижда, че още един кмет от България ще участва – Йорданка Фандъкова, кметът на София. Участие ще вземе Манфред Вебер, председателят на Европейската народна партия в Европейския парламент. Ние принадлежим към семейството на ЕНП и може би заради това са взели решение да бъда поканен и аз като кмет на Община град Добрич.

Фокус: Като политически лидер лично вие какво ще представите на форума?

Йордан Йорданов: Тъй като панелите са три на брой, аз взех решение да участвам в панела с тема регионалното сближаване и обединяване на гражданите на ЕС. Накратко това е осигуряването на икономическо, социално и териториално сближаване между и в рамките на регионите и градовете на ЕС. Смятам, че политиката на сближаване на Общността е история за успеха и е допринесла значително за преодоляване на различията между регионите. Можем да добавим и модернизиране на местната инфраструктура и подпомагане на хората да намерят работа. Ще бъдат разгледани много въпроси от естеството какви възможности предлага реформирана политика за сближаване за периода 2021 – 2027 година. Как синергиите между политиката на сближаване и другите политики на местно, национално и европейско ниво могат по-добре да бъдат използвани в бъдеще. И не на последно място как може гражданите да станат по-добри участници в развитието на базирани на местно ниво стратегии. Смятам, че това е едно от най-важните неща, което се опитваме да водим като политика през последните три години. Това, което сме показали е, че ние се вслушваме в много граждани, но не само тези, които живеят и пребивават в нашия град, но и в тези, които са живели до един период и са напуснали града. Ние обръщаме внимание на хората, които живеят по света, но в същото време носят Добрич в сърцето си. За нас е важен този панел и е важно да има един такъв дебат – по какъв начин можем да ги привлечем като креативност и идеи, които могат да бъдат реализирани за развитието на нашия град. На второ място е възможността да ги привлечем да се върнат да живеят и да работят в Добрич.

Фокус: Оптимист ли сте като политически лидер за обединена Европа?

Йордан Йорданов: Идеалистично погледнато Европа трябва да бъде единна. Но това, което наблюдаваме през последните години е, че Европа е разделена, Европа е на няколко скорости и стремежът на много десни и дясно-центристки партии е Европа да остане обединена. За съжаление, колкото и да ми се иска да съм оптимист затова, че Европа може да продължи обединена, това не се показва в реалността. Аз вярвам обаче, че като различни държави-членки всички си даваме сметка, че без обединена Европа няма достатъчно добро икономическо развитие и най-потърпевши сме районите, такива като Добрич, гранични и негранични. Защото когато Европа няма единно мнение по програмите за развитие на различните региони и селскостопанската политика, кохезионни фондове и т.н., се получава една разпокъсаност, една неясността и в крайна сметка всички граждани на различните райони страдат от това разделение. Все ми се иска да вярвам, че независимо от различните партийни интереси, независимо от това, че в Европейския парламент има многообразие, в края на деня мисията и целта на всички тези хора, които са в Европейския парламент, ще бъде Европа да се развива на една скорост и да бъде обединена, за да може да предостави на всички свои граждани най-добрите условия за живот на този етап.

Фокус: Според вас какво е необходимо да проявят политиците, за да бъде постигнат баланс – и в общуването, и в работата?

Йордан Йорданов: Всеки би ви казал далновидност, не на последно място коректност, защото забелязваме през последните години изразяването на различни тези, заставането на определени позиции, които след кратко време се променят и се лутат от една полярност в друга. Смятам, че преди да се вземат крайни решения, преди да се заеме страна, би следвало въпросните политици, които са в Европа, да обсъждат помежду си, да говорят повече, да има дебати по различни теми и тогава единно да вземат решения. Това е най-важното, да има диалог и съвместно вземане на решения. Като млади хора и част от политическия живот ние искаме да видим в Европа решителност и последователност, което смятаме, че ще даде възможност за развитие на следващите поколения, а именно нашето, да се реализираме като успешни политици и успешно да обединим Европа, защото в младите хора е бъдещето не само на нашия град и България, но и на Европа. И политиците, които дават примера, трябва да се съобразяват, че след тях идват млади, ерудирани хора, които искат да постигнат най-голямата си мечта, а тя е Европа да бъде обединена.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА