Йордан Младенов, депутат от БСП: В парламентарната Комисия по земеделие работим по различни важни за хората и браншовите организации закони

За работата на различните парламентарни комисии, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Йордан Младенов, депутат от БСП.

 

Фокус: Г-н Младенов, в ход е работата на различните парламентарни комисии. Вие членувате в някои от тях. Бихте ли дали повече информация за работата на комисиите, в които участвате?

Йордан Младенов: Членувам в Комисията по земеделие, храни и гори и вече разглеждаме важни за хората законопроекти. Един такъв закон е този за храните, който отдавна е чакан не само от браншовите организации, но и от всички хора. Темата е актуална, защото всеки се интересува от това какви храни консумира, кой следи за нейното качество, какви изследвания се правят в тази връзка. Законът има добри идеи, защото в него се очертава пътя на закупуване на храни он лайн, освен това са включени текстове за хранителните банки. При храни с изтичащ срок на годност се дава възможност производителите да ги дарят на социални заведения, домове. В Закона за храните е предвидено сформирането на Национален съвет по храните, който ще заседава съвместно с Министерството на земеделието. Като идея той е доста добър, ще се прецизират някои неща в него между първо и второ четене.

Фокус: Какви други законопроекти разглеждате?

Йордан Младенов: Едновременно с това има и доста законопроекти, които управляващите бързат да внесат, без да са добре оформени. На един от тях удължихме срока с близо два месеца и половина между първо и второ четене е Закона за опазване на селскостопанското имущество. Между първо и второ четене вносителите трябваше да обмислят детайлите в него и да прецизират доста текстове. Надявам се да се получи добър закон, защото доста земеделски производители страдат от набези на чужди животни, които нанасят щети, а собствениците им трябва да понесат съответните санкции. Друг закон е този за посевния материал. Там се натъкнахме на неща, които не трябва да влизат в него и гласувахме въздържали се. В един от параграфите се цитира, че трайните насаждения могат да се унищожават без да има комисия. Веднага давам пример – даден фермер участвал по програма на ЕС за трайни насаждения и посадил орехи. На петата година, след като му изтече договора с фонд „Земеделие“, той има право без да се допита до службите, да ги изкорени и да засади череши, защото за тях се дава финансиране. Това не е редно. Ще се опитаме да направим законопроектите така, че действително да са от полза на земеделските производители в нашата страна.

Фокус: Вие провеждате поредица от срещи с избиратели от Пазарджишки регион. Какви проблеми поставят те пред Вас?

Йордан Младенов: Проблемите са различни. Не спирам да се срещам с хората, на някои от тях дори познавам и личните проблеми. Направи ми впечатление по време на последните срещи, че програмата „Социален асистент“, е спряна. Подготвил съм въпрос, който съм задал към социалния министър и се надявам за получа положителен отговор и тази програма отново да бъде задействана. Има и съвсем битови проблеми, например по селата има проблеми с транспорта, защото не до всички населени места има редовен транспорт. В някои от по-малките населени места няма аптеки, което също е проблем не от сега.

Фокус: Какво ви предстои в най-близък план?

Йордан Младенов: Предстои ни приемането на бюджета за 2018 година. В този аспект групата на социалистите решихме да направим дискусии по различни теми. Започнахме с образованието, защото и за нас то е приоритет. Направихме среща с учители от Пазарджишка област. Дискусията е на тема „Делникът на образованието“. В нея участваха всички народни представители от БСП в Пазарджишки регион. Мисля, че се получи стойностен диалог. Учителите имат какво да кажат, но проблема е, че все по-малко ги чуват. Според нас не само парите са проблем на учителите, които са превърнати в бюрократи, с много отговорности, много документация, по която трябва да работят, с недобре оформена нормативна уредба.

Ваня НИКОЛОВА