Калина Иванова, РНБ „Петко Р. Славейков“-Велико Търново: XVIII-та Национална научна конференция е част от честванията на 130 години от учредяването на първата обществена библиотека

18 винилови табла подреди в началото на месеца пред Факултета по изобразително изкуство екипът на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков”. На тях се представя дългогодишната история на културната институция и е по повод нейната 130-та годишнина. На постерите има богат илюстративен материал – на сградния фонд, директорите на библиотеката, документи, снимки на срещите с почетни гости, реализирани проекти. В празничната юбилейна програма е включена и Национална научна конференция „Библиотеки, четене и комуникации“. Повече за нея разказа в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново директорът на Регионалната библиотека Калина Иванова.

Фокус: Г-жо Иванова, на 14 и 15 в РНБ „Петко Р. Славейков“ ще се проведе XVIII-та Национална научна конференция, която и тази година ще бъде с международно участие. Бихте ли разказали повече за нея и каква е основната тема за организирането й?

Калина Иванова: На 14 и 15 ще се проведе XVIII-та Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене и комуникации“. Тя е посветена основно на 130-годишнината от учредяването на първата публична библиотека в град Велико Търново, за чиито приемник се смята РНБ „Петко Р. Славейков“ и на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, която е един основателите на Катедра „Библиотекознание“ и неин дългогодишен преподавател.  Основната тема на конференцията е библиотечното законодателство и прилагането на авторското право в работата на библиотеките. Ще участват близо 42-ма докладчика. Международното участие е от четири държави – Русия, Сърбия, Турция и Полша. В пленарната сесия, разбира се, са включени докладите, които засягат темата за нормативната база в библиотеките и за това как авторското право се спазва и изпълнява. Във втората сесия ще бъде представен Македонският институт към Историческия институт на БАН. Останалите сесии също ще са изпълнени с интересни теми, представени от докторантите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и от студенти от Университета по библиотечно-информационни технологии в София. Има и много участници, които са практици в нашата област. Както винаги, след приключване на Конференцията, ще бъде издаде Сборник с доклади. Надяваме се този път да стане по-рано – до края на годината, за да бъде от полза на библиотеките в страната.

Фокус: Може ли кажем малко повече в конкретика за самата програма и за това как точно ще протече Конференцията?

Калина Иванова: Конференцията ще започне днес в 13.00 часа и ще приключи утре по същото време. В началото ще има поздравления от колегите, от държавната и местната власт, а първата вечер ще приключи с тържествен концерт в МДТ „Константин Кисимов“. Искам да поканя всички наши бивши и настоящи колеги, нашите читатели и всеки, който се интересува от дейността на библиотеката и харесва музиката на Васил Петров. Специални благодарности на община Велико Търново за финансовата подкрепа за този концерт. Конференцията е под патронажа на инж. д-р Даниел Панов, кметът на община Велико Търново. Организира се с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки-България“. В XVIII-та Национална научна конференция участват водещи професори и преподаватели. Ще започнем с пленарен доклад проф. д-р на науките Таня Тодорова, която е завеждащ Катедра „Библиотечен мениджмънт“ в Университета по библиотечно-информационни технологии. Темата е „Авторско-правна институционална политика“. Тя години наред работи в тази област, превела е много издания, свързани с прилагане на авторското право в библиотеката. Следващият доклад е на проф. д-р на педагогическите науки Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев. Темата е „Компарактивистичен модел на триадата електронна библиотека, четене, комуникации“. Цялата сесия е по темата за авторското право. Доц. д-р Ахмед Алтай от университета в Бартън, Турция ще представи темата „Обща оценка на законодателството на публичните библиотеки в Турция“. Президентската библиотека на Борис Елцин ще бъде представена от кандидата на педагогическите науки Мария Стигаева. Темата е „Цифровите колекции като форма на организация на електронните бази данни“ из практиката на Президентската библиотека. Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе участва с много доклади, свързани с дигиталните колекции на техните архивни фондове. През тези два дни ше стане дума и за мобилните библиотеки в ХХI век, за дигиталния път на хартията днес и още много интересни теми.

Фокус: В началото на разговора Вие споменахте, че Националната научна конференция е посветена на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, както и 130-годишнината от учредяването на първата публична библиотека в старата столица. Може ли да се върнем малко назад в историята и да ни разкажете повече за тези първи стъпки?

Калина Иванова: За съжаление проф. д-р Елена Георгиева вече не е сред живите преподаватели, но наистина е необходимо да споменем за нейните творчески търсения и за нейното дело в библиотековедските науки.

А за историята – през 1889 година се учредява първата публична библиотека в град Велико Търново с устав на Дружество „Развитие“, имала е и Правилник. За съжаление сведенията са много оскъдни и повече информация за дейността й може да черпим именно от този Правилник. В него виждаме, че работното време на библиотеката е било много по-продължително от сегашното – работили са до 22.00 ч. вечерта. Имало е строги правила за пазене на тишина, за това по какъв начин да се държат читателите, да няма политически влияния в работата на самата библиотека. През 1920 г. Народната библиотека във Велико Търново получава статут на трето национално книгохранилище и започват да идват депозитни екземпляри от цялата печатна продукция в България. Първата библиотечна сграда все още може да се види и да се придобие представа каква точно е била библиотеката през 20-те години на ХХ век. Това е сградата, която се намира в началото на Самоводската чаршия.

Тези, които се интересуват от историята на нашата библиотека, могат да се запознаят повече от експозицията, която е изложена пред Факултета по изобразително изкуство. Там е възможно чрез QR кодовете да се почерпи информация и да се използва цялата история на библиотеката.

Рени АТАНАСОВА