Калин Каменов, кмет на Враца: Ремонти на пътища за над 2 милиона лева и активно саниране предстоят това лято

Кметът на Враца Калин Каменов в интервю за сутрешния лок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: В „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ насочваме вниманието си към Община Враца, където започна и сезонът на ремонтите. За актуалните проекти и как се подобрява градската среда ще говорим с кмета на Враца Калин Каменов. Колко улици в града и населените места в общината се ремонтират през това лято?

Калин Каменов: Това лято в града предстои да бъдат ремонтирани 19 улици, говорим за цялостна рехабилитация. Средствата за тях са отпуснати от централния бюджет с постановление на Министерския съвет от правителството на премиера Борисов. Това са улици в централна градска част, жилищни квартали, промишлената зона в града, улици, които са в изключително тежко състояние, неремонтирани от десетки години, трудни за преминаване и чакащи от много дълго време, така че това е изключително добра новина за живущите, работещите в тези райони. Отделно това 13 са улиците в населените места в Община Враца, които ще бъдат ремонтирани през следващите месеци. Това са улици в селата и кметствата в Община Враца. Ще се рехабилитират и възлови пътни отсечки от четвъртокласната пътна мрежа в Община Враца. Това са участъците от разклона на републиканския път за Оряхово. Това е пътят Чирен – Девин – Три кладенци, където се намира и националното газохранилище в Чирен. Другият път, който предстои да бъде рехабилитиран, е пътят Мраморен – Голямо Пещене. Това са едни от най-големите села в общината, така че радостната новина е и за тях. Стойността на ремонтите са 2 млн. лв. от централния бюджет плюс средствата, които са осигурени от общината в размер на 300 хиляди лева за общинската пътна мрежа.

Водещ: С какви други проекти ще бъде обновена градската среда в общината?

Калин Каменов: В напреднала фаза и стадий са обектите по инвестиционната програма и по Програмата за енергийна ефективност. В момента 13 блока са със строителни площадки, много от тях вече са почти на финала. Това са блокове в града, които се санират в момента. Три от тях вече са готови, другите десет предстои да бъдат открити през следващите няколко месеца. Община Враца отчете изключителен напредък при сключване на договори със Сдружението на собствениците по Програмата за енергийна ефективност, като през 2016 г. Враца стана първенец по сключени договори, като от едва 9 сдружения за 2015 г., за 2016 г. Враца има регистрирани вече 126 сдружения. Чакаме финансиране от Българска банка за развитие и при положително развитие на тази ситуация Враца може би ще е един от градовете с най-много санирани блокове, което съм сигурен, че цялостно ще подобри визията на нашия град. Това е изключително важно за града ни. Отделно от това по инвестиционната програма на Община Враца това лято ще стартира санирането на още 15 многофамилни жилищни сгради в централната градска част. Отделно от това по Програма „Региони в растеж“, инвестиционната програма близо на стойност от 15 милиона лева, предстои да бъдат реконструирани и обновени централна пешеходна зона от ул. „Кръстьо Българията“ до ул. „Поп Сава Катрафилов“, сградата на общината и градската концертна зала. Отделно от това очакваме финансиране и на проекти по образователната инфраструктура, изграждането на нова спортна зала на най-голямото училище в Северозападна България, средно училище „Христо Ботев“, както и средства за вътрешния ремонт на профилираната ПМГ „Акад. Иван Ценов“. Отделно от това по образователната инфраструктура по Инвестиционната програма очакваме финансиране и за внедряване за енергийна ефективност в четири детски градини в Община Враца. Това лято и есен във Враца предстоят изключително много строително-ремонтни дейности, асфалтиране на доста улици, така че ни чака интензивна работа. Отделно от това със средства от Капиталната програма на Община Враца ще бъдат изградени шест броя детски площадки на стойност 140 хиляди лева в различните квартали на Община Враца. Отделно от това в бюджета на Община Враца са заложени средства тази година за изграждането на футболно игрище в размер на 200 хиляди лева, изкуствено голямо футболно игрище, така че такова в нашия град няма и се надявам с неговото изграждане Враца да се подреди сред градовете с изключително съвременни условия за спортуване, особено на футбол, имайки предвид добрите футболни традиции, които има във Враца футболният отбор „Ботев“-Враца. Знаете, че ние наскоро обявихме изключително тежко състояние на емблематичния паметник на Христо Ботев на пл. „Христо Ботев“ във Враца. Той не е ремонтиран от неговото изграждане, корозирал е изключително, амортизирани са основите на паметника, така че за неговия ремонт сме заделили близо 90 хиляди лева.

Водещ: Кога ще започне ремонтът на паметника?

Калин Каменов: Още в края на лятото ще започне ремонтът на паметника, за да бъде укрепен, реконструиран така, както подобава. Все пак паметникът на Ботев е един от символите на нашия град, така че бяхме длъжни да заделим средства и да ремонтираме паметника. Ремонтът ще искаме да се направи от най-добрите експерти, така че да сме сигурни, че това, което е направено, наистина ще има една сериозна гаранция за експлоатация на паметника.

Водещ: Споменахте инвестициите, които се правят по отношение на децата. Център за правата на децата беше открит преди дни във Враца. С какво той ще бъде полезен и всъщност към кои групи ще бъде насочена тази помощ?

Калин Каменов: Помощта ще бъде насочена към всички деца. Идеята е в него да се работи основно за превенция. Центърът на правата на децата се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по Проект „Развиване на центрове за права на деца в конфликт и в контакт със закона“, финансирана от фондация „Велукс“, холандска фондация, която работи активно в България, в Община Враца. Надявам се, че ще се управляват и реализират от Сдруженията за педагогическа и социална помощ за деца в България. Това е изключително добра организация, която работи с деца. Основните задачи, по които ще работи екипът на центъра, са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители, които е също много важно, с цел да се гарантира спазването на правата им. Успоредно с това и запознаване със задълженията им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата здравна образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона, жертви на престъпления или пък са свидетели и извършители на противообществени прояви. Центърът за правата на децата се помещава в Комплекса за социални услуги на ул. „Поп Андрей“ като помещението е предоставено за безвъзмездно ползване от Община Враца. Там беше извършен ремонт и оборудване на помещението. Освен това в центъра ще работят и психолог и социален работник, така че се надявам, че не само децата, но и родителите да получават компетентна социална подкрепа.

Албена ИВАНОВА