Калоян Паргов, БСП: Доходи, образование и сигурност са трите ключови системи в алтернативния бюджет, който подготвяме

Калоян Паргов, председател на ГС на БСП-София, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио Фокус“

 

Водещ: БСП ще предложи алтернативен бюджет. Г-н Паргов, заинтригувахте ни тази сутрин с анонса на новината, че БСП ще предложи алтернативен бюджет. Какво ще представлява този бюджет, върху какво ще се опре, какво ще съдържа, в каква насока ще бъде, като алтернативен, каква е неговата алтернатива? Вижте, колко въпроси излизат само от тази новина.

Калоян Паргов: Да, така е. Но мисля, че това не е новина за алтернативния бюджет. Преди по-малко от десетина дни самият председател на БСП, Корнелия Нинова, го обяви публично, че БСП започва да подготвя алтернативен бюджет.

Водещ: Започва, но вие казвате, че вече върви към готовност?

Калоян Паргов: Да. По простотата причина, че е нормално ние, като алтернативата и опозицията, с главно А и главно О,  да покажем на практика тази алтернатива, която има своето числово измерение за политиките, в които трябва да работи държавата в следващата година, която е на база и нашата предизборна програма, а и се базира на предизборните обещания на всички наши колеги, част от които в момента са в управлението. Казвам колеги в парламента, които се надпреварваха в полето на социалната политика, на социалните придобивки, на доходите, на пенсиите, на сигурността. И затова три стъпки има в основата на нашия алтернативен бюджет, по който работим. Това са доходи, образование и сигурност, тъй като считаме, че това са ключови системи, в които избирателите очакват от нас напредък и резултати. Доходите, разбираемо за всички, предизборните обещания на всички политически партии, във всички нюанси и параметри. Образованието, защото това е дългосрочна политика, която не дава веднага резултати, но виждаме резултатът в днес от образователната политика, в която България се намира в дефицит на квалифицирана работна ръка, което е един от основните проблеми сред бизнеса. А вече на фона на благоприятната данъчна среда, която съществува, тъй като очевидно, че тя не е само достатъчна, за да може българския бизнес да бъде успешен. Оказа се, че това е ключов проблем не само в средното, но и във висшето образование. И, разбира се, сигурността като ефимерно понятие, като усещане, свързана не само с опазване на границите, но и на неприкосновеността на частната собственост, на всеки един гражданин на републиката, тъй като и тези прояви също са доста чести, което си е притеснително. Ето, даже върху публични личности, като журналисти, нотариуси и т.н. Казвам това, защото, разбира се, това ще бъде плод на подготовка на нашите експертни съвети и комисии в тези посоки. Ще има широко обществено обсъждане, тъй като бюджетът не е в рамките на едни 10-15 дни, до края на годината, когато се приема. Той трябва да намери своята широка популярност и разбиране сред избирателите. Но, разбира се, това се базира и на друго нещо. Тъй като тези дни ние дадохме своята оценка за управлението на правителството на коалиционното правителство на ГЕРБ и на Патриотите, като характеризирахме тази оценка по-скоро като негативна заради това, че можем с едно изречение да кажем, че първите 100 дни минават под мотото на протести и скандали. Скандали още при самото формиране на правителството на ниво управленски кадри, в които се усъмниха не малко слоеве в обществото, експертни кръгове, браншови организации и неправителствени организации. Минахме през едно възраждане на неонацистки прояви, свързани с проявление на представители на това правителство в различни позиции, които излязоха наяве, които между другото разтърсиха и международната среда, като оценка по отношение на наличието на хора с такива прояви на правителството. Разбира се, протести на различни слоеве, противопоставяне на тези слоеве, което е запазена марка на политиката на политическа партия ГЕРБ. Което ни даде основание да кажем, че денят се познава от сутринта неслучайно, защото тези 100 дни са началото. И както тръгна, така ще си върви и оттук нататък, пък докъдето стигнем. Между другото, излезе управленската програма.

Водещ: Да. Искам специално да ви попитам за нея, какво е вашето мнение, 128 страници?

Калоян Паргов: Да, тя е впечатляваща. Впечатляваща от гледна точка на нейното съдържание и витиеватите думи. Ние я определихме като чиновническа. Въпреки че в нея виждаме дълги трендове, т.е. приоритети, които не могат сега и веднага да се реализират, както и такива, които не са успели предишни правителства, начело с политическа партия ГЕРБ, да реализират като Шенген и други. Разбира се, виждаме и наши предложения, които сме имали в предишни програми, които като че ли звучат като преписани, сложени вътре. Може би търсят и консенсус или може би, осъзнавайки се сега, колко са били важни във времето, когато сме ги предлагали. Но така или иначе, основното, което се очаква от всички избиратели, това е перспективата, която трябва да се създаде, благоприятната бизнес среда. Дългосрочният тренд в намаляване на безработицата, повишаване качеството на работната ръка, повишаване на потока от инвестиции, както вътрешно преки, което зависи от благоприятната среда, за да може българският бизнес да инвестира, а не да инвестира навън. И както и от преките чуждестранни инвестиции, които, да кажа жизненоважните, икономиката ни, да разчитаме само на европейските фондове, които след 2020 г. може да са само мираж за България, при положение, че вече имаме заявки и ясни сигнали от Брюксел, че току така няма да се дават пари на държавите-членки. От тази гледна точка, ние ще продължим внимателно да анализираме програмата и с оглед нашите предложения по нея, като някакъв вид допълнение или като виждане на Българската социалистическа партия, чисто в алтернативен порядък, като целта е да се подходи по-скоро държавнически, а не просто критикарски, както обикновено чувам, че управляващите, както и днес, след всяко наше изказване, ни контраатакуват. Тъй като целта на една политика е да има ефект. Ефективност и да има крайни резултати. А крайните резултати са в параметрите, които ще постигнат тези политики, заложени в програмата. А именно, повишаване на доходи, жизнен стандарт, разкриване на нови работни места, привличане на нови инвестиции и излизане от това състояние на най-бедна държава. Като че ли сме някой, аз го сравних тогава, като бедни сомалийци, които подсмърчат и чакат нещо да им бъде подхвърлено. В случая еврофондовете са една възможност, но и председателството, което идва през следващата година, възможност. Което в случая ще мине гръмко, разбира се, ръководено по-здраво от Брюксел, колкото обикновено, колкото и да ни убеждават, че ние сами ще го правим, ще завърши с някакви резултати, но въпросът е за ползите за България. А ние считаме, че председателството е една възможност, която България трябва да оползотвори, с оглед налагане на политики в рамките на Европа, от които ние да извлечем ползи. И в това отношение не съм съгласен с Томислав Дончев, който твърди, че не бива да бъдем толкова егоистични, да мислим какво ще извлечем от това председателство. Не, напротив. Това е практиката и всяка държава залага своите политики и своите интереси вътре, за да може в консенсус с останалите държави-членки да ги постигне в дългосрочен аспект, от което да печели и държавата, и бизнеса, и всички.

Водещ: Г-н Паргов, ще обвържете ли написването на алтернативния бюджет с подготвянето на алтернативния анализ на програмата на правителството?

Калоян Паргов: Вижте, така или иначе бюджетът всяка година е израз на политиката, която ще води, политиките, които ще провежда, всяко едно правителство. То е част от дългосрочната му управленска визия за управление на държавата и там, където иска да отиде държавата. Разбира се, върхът е един и той е повишаване на жизнения стандарт и благосъстоянието. Истината е, че търсейки подходи от ляво и от дясно, има значение за постигането на тези цели. Точно затова БСП, като алтернатива, няма как да пренебрегне управленската програма и нейното бюджетно изражение, което всяка година тя ще получава, и ще следим за изпълнението на тези приоритети, колкото и на много места да са пожелателни и витиевати с брюкселски диалекти, фрази.

Водещ: Вие каква алтернатива ще дадете по образованието, по доходите, по сигурността? Какви ще бъдат вашите подходи?

Калоян Паргов: Изчакайте няколко седмици, тъй като от есента ще започнем с популяризирането на тези алтернативи. Но едно трябва да е сигурно, ние вече започнахме по отношение на доходите, в частта пенсии, приложението за преизчисляване, което беше отхвърлено от мнозинството. По отношение и на сферата на доходи, и на образование, тук говорим и за пари, и за качество. Очевидно, че в средното образование досегашната система, както е във висшето, би трябвало да се преосмисли от гледна точка на финансовия елемент и качество като съотношение, което дава проблеми в крайния резултат, т.е. образователния ценз и нивото на образованост на тези, които излизат от тази система – средно или висше образование. То е свързано и с повече пари, и инвестиции, но и с повече контрол към качеството, което също е свързано с пари. По отношение на доходите, най-вече, тъй като в България имаме преобладаващ принос на частната собственост, във формирането на брутния вътрешен продукт, участието на държавата е  едва 10% като принос. На фона на западните държави, към които ние се стремим като стандарт, където те достигат до 40-45% и то държави, които имат много добре развита капиталическа система, като Великобритания, като Германия, като Холандия, като Австрия. Този процент е висок, което показва, че наличието на държава не е проблем за по-доброто управление на ресурсите, но просто държавата участва от гледна точка на пазарен играч, заедно с бизнеса във формирането на благосъстоянието. Говоря, това е като подход на мислене и начин на мислене, тъй като той широко доминира в политиките на тези държави не само сега, но и назад във времето, ако се върнем назад за примери, не знам дали ще имаме време, за да ги дадем. Разбира се, финансовата и социалната политика са много важни, от гледна точка на изпълнение на тези приоритети, тъй като те са свързани с нея. По отношение на сигурността виждаме, че системата за сигурност и по-специално в МВР социалното напрежение нараства – протести, синдикатите са в постоянна готовност за протести и протестират, мотивацията на личния състав е нещо, което липсва. Не само окомплектовката с оборудване, с нови дрехи, облекло, обувки, кубинки на личния състав, но от гледа точка на привличане на нов кадрови ресурс, от който има недостиг, особено с приближаващото председателство не само в София, но и цялата страна, тяхното образование и обучение. Това също изисква пари, изисква по-системен подход, ако искаме да имаме и крайните резултати и все пак да изпитваме това чувство за сигурност, че тези, които се грижат за тази сигурност все пак са мотивирани, все пак знаят какво правят, добре са подготвени и обучени, добре са екипирани. Казвам всичко това като посока на развитие на мислене, като залагане на конкретните числа и параметри в тези три приоритета, които от есента ще търсим, и разбира се, тяхното обсъждане със заинтересованите страни, гражданите, неправителствените организации, които работят в тези сфери.

Водещ: Като говорим за алтернатива, вие като общински съветник в София, ще подготвите ли, ще представители ли алтернатива на управлението на града?

Калоян Паргов: Като заговорихме за Столична община искам да използвам вашия ефир и да изразя своите дълбоки съболезнования и съчувствия по повод смъртта на този млад човек, който загина от паднало дърво, тъй като се оказа, че това е поредният инцидент в последните 10-на дни. Това е една нелепа смърт, която ни потресе в разгара на лятото и на почивките, тъй като случаите не са един и два. Когато стане един случай – той е случайност, когато са два – е съвпадение, а когато вече имаме и трети случай – това става тенденция, което показва, че нещо куца в работата на Столична община по отношение именно на този малък сектор от частта „Зелени системи“, а именно поддържане на зелените системи. И цинизмът, с който беше обяснено на гражданите, че те самите, което е така по наредба, трябва да се занимават с проблемните дървета в собствените си дворове. Говоря за частните, тъй като инцидентът е станал в частен двор, не е на територията на общинска собственост. Нелеп, защото ние гражданите няма как да сме дендролози, да разбираме от дървета – кои трябва да се отсекат, къде трябва да се отсекат, колко са годините живот, кога стават опасни и т.н. А дори, когато подаваме сигнали, не случайно – ще цитирам един случай с бившия министър на културата Рашко Младенов, който имаше такъв проблем, който сезира Столична община, и който все още не му е решен този проблем, което показва, че дори призивът да се обаждат за помощ на Столична община очевидно, че трябва да бъдат по-настоятелни, за да се случи. Между другото, като казвам това, то важи не само за Столична община, важи за цялата държава, свързано с администрацията. Знам колко трудно и как се работи в държавната администрация, но ми прави впечатление, че хората предпочитат да търсят помощ от съветници, депутати, министри – хора, които са облечени във власт, за да получат някаква административна услуга, достъп до образование, здравеопазване и за други услуги, отколкото администрацията просто да си свърши работата. И това е един белег, че работи държавата добре и институциите, когато ние спрем да се занимаваме с такива казуси и сигнали – едно нещо, което гражданите трябва да получат по право, защото те плащат данъци и срещу тези данъци трябва да получат тези услуги съвсем нормално, а не да им се осигурява достъп от един или друг кмет, депутат, съветник, министър или от когото и да било за каквото и да било. Казвам го просто това, защото това е една дългосрочна цел, която трябва да е цел на всички политически партии, която ще даде един ясен сигнал, че държавата работи, че я има, че общините ги има, че институциите ги има и ще повиши доверието в тези институции. Но по отношение на Столична община за бюджета, тъй като беше въпроса…

Водещ: Да, алтернативната ви позиция?

Калоян Паргов: БСП е в София. Всяка година назад във времето, ако се върнете, е изготвяла алтернативен бюджет и свое виждане. И разбира се то е съобразено с управленските ни програми, с които сме се явявали на избори. Ще припомня, че 2015 година мотото на управленската програма беше: „София на две скорости, София на две лица – да изравним дисбалансите“, тъй като виждате, че самата София е изтъкана от дисбаланси – на големия център, на идеалния център, на добре подредения център, на по-големите мащабни инвестиции в централните градски части за сметка на периферията, която е преобладаващата част от столицата, в която имаме малки, неоправени квартални улички, които са като дължина много повече от големите булеварди в пъти, неоправени площи, зелени пространства, нужда от облагородяване. Нещо, което миналата година  предложихме в бюджета за тази, и което не получихме подкрепа. Едни 99 млн. лева, т.нар. „излишък“, тоест, непохарчени пари, спестени поради липсата на възможност да се оползотворят, което е грешка на общината и е свързано с административния капацитет, да бъдат дадени точно за такива проблеми, за да може хората да усетят, че общината я има навсякъде, а не само в центъра. Нещо, което ще продължим да настояваме. И разбира се, подобряване на приходната част, тъй като бюджетът на столицата е рекорден заради европейските фондове. Дано след 2020 година да не намалеят така драстично, както се очаква, защото ще видим бюджет под 1 млрд. лева, задължително, тъй като последните 5-6 години благодарение на тези фондове, бюджетът има винаги по 500-600 млн. лева допълнение само европейски целеви средства, което го прави близо 1.5 млрд. лева в последните няколко години. без тях бюджетът е под 1 млрд. лева, което няма как да се похвалим дори.

Цоня СЪБЧЕВА