Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори организира Община Шумен

Община Шумен организира кампания за безвъзмездно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на 8 юни. Това съобщиха от Община Шумен. Гражданите могат да предават старите си електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. в три мобилни пункта:

в двора на бившето Пето основно училище от 9:00 до 11:00 часа;

на паркинга над парка до сградата общината от 11:30 до 13:00 часа;

на ул. „Дедеагач“ № 28 в кв. „Тракия“ от 13:30 до 16:00 часа (площадката на обръщача пред заведението „Бай Данчо“).

Общината има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с дружеството Грийнтех България АД. Подизпълнител на организацията за Шумен е Метарекс ООД.

На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Организацията, която отговаря за тяхното събиране и рециклиране, е Рекобат АД.