Кампания за събиране на стари гуми, акумулатори и батерии се провежда в Пловдив

снимка: pixabay.com

Пловдив. Кампания за събиране на стари гуми, акумулатори и батерии се провежда в Пловдив. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общината. Кампанията е по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 18 – 22 ноември. Гражданите могат безвъзмездно да предават излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла на специализираната площадка на ул. „Георги Бенев“, за времето от 09.00 до 17.00 часа. Освен по време на кампанията тези и други опасни отпадъци от домакинствата могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00.
Във връзка с изискванията за сезонна смяна на гумите, лицата, които пускат на пазара такъв продукт, са длъжни да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми в местата на продажбата и на смяната им, без крайните потребители да дължат заплащане. Това означава, че гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна, напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз.
Забранено е депонирането на цели и нарязани стари гуми, както и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане. Гражданите, които изхвърлят старите автомобилни гуми на непозволени места, също следва да бъдат санкционирани, като глобата е от 300 до 1000 лв., а за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране – от 2000 до 5000 лв.  При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.
В случай на злонамерено запалване на стари гуми, гражданите могат да подават сигнали на тел. 6111 – Пловдивски общински инспекторат или в Районните полицейски управления.