Кампания под надслов „Няма страшно в бедата, ако знаеш правилата!“ реализираха доброволци от БМЧК – Габрово

Габрово. Кампания под надслов „Няма страшно в бедата, ако знаеш правилата!“ реализираха доброволци от Българския младежки червен кръст в  Габрово. В дейностите бяха включени деца от  група „Дъга” на ЦДГ „Радост”, поясняват от структурата. Инициативата се проведе в периода май-ноември.

Съгласно дейностите по проекта децата преминаха ателиета в три модула: – „Грижа за моето тяло”  – свързани с хигиената на тялото, зъбите и дрехите, здравословното хранене и здравословните навици по отношение на  начина на живот, който трябва да водят;  – „Играя безопасно”   -редуциране на рисковете по време на игра, т.е. избягване и превенция от битови наранявания, а в случай на тяхната неизбежност – придобиване на умения от страна на децата, родителите, учителите относно обезопасяване на пространствата за игра, както и справяне с наранявания като кръвотечение от носа, порязване, охлузвания и др. и – „Как да се предпазим от бедата?” – основни правила и поведение при бедствие/земетресение, пожар и наводнение/;

В рамките на проекта малчуганите имаха възможност да се запознаят  с истински спасители, като посетиха Център за спешна медицинска помощ, РД „ПБЗН” и плувен басейн.     Целта на посещенията беше след преминаване на теоретичната подготовка, децата да осъзнаят необходимостта да се обръщат към съответните спасители, защото те са професионалисти – формиране на представа за „добрия човек” и „човека-спасител” при децата, която по-късно да се превърне в отправна точка за реализиране на действителни действия по време на бедствия и кризи.

Децата в предучилищна възраст бяха повлияни от ролята на наставници от страна на доброволците на БМЧК-Габрово. В ранната си детска възраст те имат пряка необходимост от модели за подражание. Доброволците изиграха тази роля под формата на уроци на децата, които да им бъдат от широка полза на по-късен етап. Ролевите игри и моделите на подражание, придобити от децата и по време на срещите им с професионалисти от различни сфери затвърди у тях чувството за уважение към помагащите ни институции и ги възпита в  умение за справяне с трудни ситуации. Хигиенните навици, безопасната игра и действията, предприемани при кризисни ситуации са основни звена от характера на всяко дете, които трябва да бъдат възпитавани още от детската градина. Благодарение на придобитите си знания под формата на игра те поставят началото на едно бъдещо подготвено за бедствия общество, състоящо се от хора, които уважават себе си, личното си здраве и умеят да градят безопасна среда за себе си и за тези около себе си.

Доброволците, участващи в проекта, бяха въвлечени в света на различни интересни и перспективни теми от обучителната система на Български младежки Червен кръст, в тяхното развитие и проявата им чрез интерактивни занимания. Предавайки собствените си умения по дадена тема на деца, доброволците неминуемо  затвърдиха знанията си и се мотивираха да развиват себе си и темата  чрез разнообразни дейности.