Канят партии и коалиции във Варна за участие в консултации за сформиране на Общинската избирателна комисия

Среща за сформиране на състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври, предстои да се проведе във Варна на 19-ти  август от 14.00 часа. Това съобщават от градската управа. На консултациите в зала „Варна“ на Общината са поканени представители на партия ГЕРБ, Коалиция „БСП За България“, коалиция „Обединени Патриоти “, ДПС, „Воля“ и коалиция „Демократична България – Обединение“. За участие в консултациите партиите следва да представят редица документи. Сред тях е писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага. Трябва да се приложи също, заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция. Сред необходимите документи е също пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. Трябва да се предоставят копие на диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи) и рредложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.  Сред задължителните необходими документи е също и декларация за съгласие от всяко едно лице да бъде предложено за член на ОИК, както и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.