Карел Крал, ЧЕЗ: Предложеното увеличение на тока няма връзка с продажбата на ЧЕЗ

Интервю на  Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България дадено пред медии по време на на откриване на нов трафопост в Благоевград.

Въпрос: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поиска увеличение на цената тока, смятате ли, че искането ще бъде удовлетворено?

Карел Крал: Не мога да Ви кажа в момента, защото трябва да видим решението на Регулатора. Може да съкратим инвестиции или разходи, но това трябва да го решим, когато имаме финалното решение от  Регулатора и аргументация към него.

Въпрос: Това означава ли, че при по- ниско одобрение от вашето предложение, по някакъв начин услугата за гражданите ще бъде по- лоша?

Карел Крал: Ние подготвихме ценово заявление с най- добри намерения какво би трябвало да стане и какви услуги, инвестиции и разходи за поддръжка би трябвало да са одобрят, за да бъде обезпечима качествената услуга на клиентите. Решението е в ръцете на Регулатора и ние трябва да се съобразим с него. Бих искал да отбележа, че ако някой си направи труда да извади нашите ценови заявления от минали години ще види, че те са абсолютно последователни. Няма никаква разлика в ценовите заявления, които са подадени през годините и почти няма такaва и в ценовото заявление, което подадохме тази година. То е подготвено от мениджмънта на двете лицензирани дружества на ЧЕЗ, но никога ценовото заявление не се подава от собственика, който и да е. Тук според мен се бъркат нещата, защото сега много се говори за някакви проценти. Първо трябва да разберем какъв процес е ценообразуването. Двете лицензирани дружества ще направят сметка какви инвестиции и разходи им трябват и колко трябва да бъдат покрити, като тази сума се разбива в тарифата. Това е първата крачка пазарът да бъде либерализиран. В ръцете на Регулатора е това решение. Подготвеното от нас ценово заявление е направено така, каквото смятаме, че трябва да бъде. Има част от тарифата, която ще бъде увеличена, но има и намаление.

Въпрос: И всичко това няма връзка с продажбата на ЧЕЗ?

Карел Крал: Абсолютно няма никаква връзка. Ценовото заявление не се подготвя от собственика, а от мениджмънта на двете лицензионни дружества. Както вече казах и през миналите години предлаганото от нас увеличение е абсолютно последователно. Ние предложихме на Регулатора увеличение на нощната тарифа, тъй като купуваме енергия от НЕК за нощна тарифа на същата цена, колкото е цената и на дневната- 107 лева, а тарифата на продажба е 56,9 лева. Ние продаваме нощната енергия на загуба. Това е причината в ценовото заявление тези тарифи да се изравнят.

Въпрос: Защо другите две енергодружества не искат толкова високо увеличение?

Карел Крал: Не мога да Ви кажа, защото не зная детайлите на тяхното ценово заявление. Когато се прави ценово заявление ни слагаме нашите разходи и инвестиции. Единствен Регулаторът има право и носи отговорност за вземане на решение относно цените на електроенергията. Той прави това въз основа на преценка на всички фактори и отчитане на заявените параметри от всички участници във веригата на ценообразуването – производство, където е най-големият дял от крайната цена; преноса; разпределението и снабдяването. Ние сме в последните две части на този процес. Към момента делът на ЧЕЗ е 8,39%, включително данъците, което при една условна сметка от 100 лв означава 8 лв и 39 ст. Това е всичко, с което разполагаме за постигане на българските и европейските изисквания за дейността. Съгласно подадените от нас в края на м. март ценови заявления, в случай, че нашите предложения бъдат приети, би се стигнало до средно увеличение от около 3 стотинки на киловатчас за бита. В същото време предлаганите от нас параметри по отделните показатели биха довели до намаление на цената на пиковата енергия за стопанските клиенти, например. Ние сме длъжни да кажем какво е необходимо. Както винаги досега, сме предложили промяна в тарифната структура, така че тя да отразява вярно действителните разходи за стопански, битови клиенти, клиенти на средно или ниско напрежение и т.н. Но крайното решение да определи колко бързо българският енергиен сектор ще стане напълно либерализиран е изцяло в ръцете на КЕВР.

Лора КАЛЧЕВА