Клуб за работа с родителите е създаден във всяка от 12-те общини във Варненска област

Клуб за работа с родителите е създаден във всяка от 12-те общини във Варненска област. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна. Тя отбеляза, че една от регионалните политики на институцията е психолого-педагогическата работилница за успешно взаимодействие с родители. „Целта на тази работилница за родители е изграждане на взаимно доверие между семейството и училището, постигане на договор за общи правила за общуване и взаимодействие в училищната общност и в мултикултурната среда. Целта е така формулирана, за да можем да си върнем доверието едни към други – училището към семейството и семейството към училището, за да работим заедно в посока личностно изграждане на децата и учениците“, допълни Венцеслава Генова. Участие в психолого-педагогическата работилница са взели експерти от Регионалното управление на образованието, педагогически специалисти, класни ръководители, училищни психолози, педагогически съветници и директори, родители, както и общински координатори. „Подкрепа получихме след предварително допитване за теми и проблеми от ежедневното взаимодействие в училищата и тогава, когато Регионалното управление на образованието извърши обучение, съвместно със специализирани организации, родителите бяха включвани безплатно в тези обучения по темите, по които имаше 80% съвпадение при различните целеви групи – от училището и от родителите“, каза още Венцеслава Генова. По думите й в края на учебната година е отчетено наличие на изградени партньорски отношение между родител и училище, както и наличие на ефективна и пълноценна комуникация за успешно и своевременно въздействие. Венцеслава Генова посочи, че оценката на педагогическите измерения на родителството и доброволчеството, както и дейностите за популяризиране, е първата добра практика, станала отправна точка за настоящата учебна година. „Следва внимание към идеите на родителите. Например, те изработваха свои проекти за визуално оформление на образователната среда. На следващо място е подкрепата за инициативите на учениците, касаещи училището и родителите им. Проектната дейност на учениците доведе до това, че в отделни училища има изградени библиотеки, но не училищни, а ученически библиотеки“, допълни Венцеслава Генова. Те са създадени по проект на децата, а книжният фонд се формира от любими книги на ученици и родители. Те се четат в свободното време – междучасия, преди или след часовете.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА