Кметът Димитър Николов входира докладна записка, с която иска Морското училище да стане общинско

Снимка: Община Бургас

Бургас. Кметът Димитър Николов входира докладна записка, с която иска Морското училище да стане общинско. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. При предстоящото заседание на местния парламент съветниците ще гласуват предложението за промяната в статута на професионалната гимназия.
„Ако го получим, гарантирам, че ще бъдат положени всички усилия за модернизация на материалната база, повишаване качеството на образованието, запазването и развитието на това знаково за града ни училище“, коментира кметът Николов.
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ е създадена на 1 септември 1958 г. по предложение на тогавашното Министерство на хранителната промишленост и одобрено с Наредба на Министерството на народната просвета. През следващите години училището развива два профила – четиригодишен курс на обучение – техникум, и двегодишен промишлен курс по риболов и рибопреработка, с прием след завършен VII клас.
През 1971 година Техникумът по морски и океански риболов се военизира и е преименуван на Средно специално училище по морски и океански риболов „Ген. Владимир Заимов“. По-късно е девоенизиран, като първият цивилен випуск е приет през учебната 1983/1984 година. През учебната 1991/1992 година се откриват курсове за придобиване на квалификация: щурмани 5-та степен – обучение два месеца; мотористи – обучение три месеца. През 2003 г. училището придобива днешното си название – Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“.
През учебната 2018/2019 година учениците се обучават тук по следните специалности: „Морско корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Митническа и данъчна администрация“.
Причината Община Бургас да поиска Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ е, че през последните няколко години развитието ѝ не е на необходимото ниво. Сравнителен анализ за последното десетилетие показва спад в броя на учениците.
Бургас е морски град и има потребност от кадри в областта на морското дело. Фирмите от сектора настояват Община Бургас да бъде гарант за модернизиране на училището, както по отношение на материалната база, така и като учебни програми, в които да намерят място и специалистите от бранша, като наставници и консултанти.
В Община Бургас успешно се развиват политики в областта на професионалното образование, като приоритетна през тази година е програмата „Професии в бъдещето“ – за модернизиране на професионалното образование като инфраструктура, професионални направления и свързаност с бизнеса. Целта е стимулирането на образователни инициативи за подготовката на кадри, съобразено с изискванията и целите на бизнеса в региона. Добрата професионална подготовка на кадри в областта на морското дело в гимназията ще развие потенциала ѝ и ще отговори на потребностите на бизнеса.
Към настоящия момент финансовото осигуряване на Морското училище е ангажимент на Министерството на образованието. С предложената промяна то ще се осъществява от бюджета на Община Бургас. Тя ще придобие и собствеността върху всички недвижими имоти на училището, които досега бяха държавна собственост.